Boringen onder A2 en Dommel, proeven met heimethoden

‘s-Hertogenbosch – Als voorbereiding op de uitbreiding van de A2/A67 Randweg Eindhoven van 2 naar 4 rijbanen voert Rijkswaterstaat vanaf maandag 22 augustus voorbereidende werkzaamheden uit langs en onder de randweg. Op het bouwterrein van het viaduct Meerenakkerweg worden een week lang proeven gedaan met verschillende boor-, tril- en heimethoden.Vijf heipalen en zes damwandplanken worden op verschillende manieren in de grond aangebracht. Hierbij wordt door geavanceerde meetapparatuur gemeten hoeveel trillingen het aanbrengen van de heipalen en damplanken in de grond veroorzaken. Aan de hand van deze meetgegevens bestudeert Rijkswaterstaat welke hei – of trilmethode tijdens de ombouw van de A2/A67 Randweg Eindhoven het minste overlast voor de omgeving veroorzaken. Daarnaast starten Rijkswaterstaat en Essent komende week met het boren van twee buizen onder de A2 en de Dommel ter hoogte van knooppunt De Hogt. Deze buizen met een lengte van 150 tot 200 meter worden onder de weg geboord zonder dat het verkeer daar hinder van ondervindt.. De buizen worden gebruikt voor het verleggen van elektriciteitskabels. De kabels moeten verlegd worden in verband met de uitbreiding van de A2/A67 Randweg Eindhoven die medio 2006 start.

Grond gevoelig voor trillingen
Geotechnisch onderzoek naar de staat van de grond langs de A2/A67 Randweg Eindhoven wijst uit dat de ondergrond op sommige plaatsen vrij wisselend is. Harde en zachte lagen wisselen elkaar af en een dergelijk opbouw van de grond is gevoelig voor trillingen. Deze trillingen zouden schade kunnen veroorzaken aan bebouwingen in de directe omgeving. Aangezien voor de ombouw van de randweg ook dicht langs bestaande bebouwing wordt gewerkt, is het van groot belang van te voren te weten welke effecten de methode van trillen of heien hebben. Op basis van de gegevens uit deze proeven kan Rijkswaterstaat de mogelijke overlast van het aanbrengen van de damwanden en heipalen beperken.

Bouwtechnisch onderzoek woningen
Naast deze heiproeven worden de komende jaren ook alle woningen in een straal van 100 meter langs de A2/A67 Randweg Eindhoven bezocht door een bouwtechnisch deskundige. Bij deze inventarisatie wordt de huidige staat van de woningen bekeken voor de start van de werkzaamheden voor de ombouw. Mochten eigenaren van de bebouwing van mening zijn dat hun eigendom schade heeft opgelopen door de werkzaamheden, dan kan dit eenvoudig aangetoond worden. Eigenaren van de betreffende woningen en panden krijgen ruim op tijd een brief voor een afspraak met de bouwtechnisch deskundige. Aangezien de werkzaamheden voor de ombouw niet overal tegelijkertijd starten, worden de gebouwen de komende vier jaar bezocht, zo kort mogelijk voor het moment dat de werkzaamheden in de buurt starten.

Grootschalige ombouw van randweg
Rijkswaterstaat start medio 2006 met de grootschalige ombouw van de A2/A67 Randweg Eindhoven. Daarbij wordt de randweg uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat zijn bestemming in de regio Eindhoven heeft. Voor het doorgaande verkeer worden op de plaats van de bestaande Randweg de rijbanen vernieuwd. Deze doorgaande rijbanen worden niet aangesloten op de huidige op- en afritten. Op de doorgaande banen geldt straks een maximale snelheid van 120 km/uur gelden. De weggebruiker met een bestemming in de regio Eindhoven kiest voor de parallelbanen. De huidige aansluitingen worden aangesloten op deze parallelbanen, waarop een maximum snelheid geldt van 80 km/uur. Vóór de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leendeheide moet het verkeer kiezen voor de doorgaande rijbanen of de parallelbanen. Meer informatie over de geplande uitbreiding van de Randweg Eindhoven is te vinden op de website
www.randwegeindhoven.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Noord-Brabant