Te veel geluid bij 12.000 woningen bij rijkswegen

Bilthoven – Momenteel hebben ongeveer 12.000 woningen langs rijkswegen een geluidbelasting boven 65 dB. Het Rijk wil deze knelpunten voor 2020 aanpakken. Daarmee is 670 – 790 miljoen euro aan kosten voor geluidsschermen gemoeid. Toepassing van dubbellaags ZOAB, bij voorkeur in combinatie met de invoering van stille banden, kan aanzienlijke besparingen op bovengenoemde bedragen opleveren.

Geluid en bronbeleid op Rijkswegen
Momenteel hebben ongeveer 12.000 woningen langs rijkswegen een geluidbelasting boven 65 dB. Door enerzijds de aanleg van ZOAB, en anderzijds het voortdurend groeiende wegverkeer, zal het aantal hoogbelaste woningen in 2010 en 2020 respectievelijk 8000 en 10.000 bedragen. In de Nota Ruimte en in de Nota Mobiliteit wordt aangegeven dat een dergelijke geluidbelasting te hoog is en wordt aangekondigd dat er bij de betreffende woningen maatregelen getroffen zullen worden. Er is 670 miljoen euro nodig om in 2010 en 790 miljoen euro om in 2020 de geluidbelasting op deze woningen tot 65 dB terug te brengen met de plaatsing van geluidschermen. Toepassing van dubbellaags ZOAB levert een besparing van 10 – 20% op. Als dat bovendien in combinatie met de invoering van stille banden gebeurt, kunnen de besparingen oplopen tot 50%. Een deel van bovengenoemde kosten zullen in de uitvoeringsprojecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, Zichtbaar Slim Meetbaar (in kader spoedwet wegverbreding) en de lopende sanering worden gemaakt. Het nakomen van alle in het verleden gemaakte afspraken (zowel de sanerings- als de prognoseproblematiek, tezamen het handhavingsgat in ruime zin) kost ongeveer 1,8 miljard euro.

Het rapport “Geluid en bronbeleid op Rijkswegen” beschrijft de omvang en de kosten van de problematiek van woningen met een hoge geluidbelasting langs rijkswegen. Deze studie is uitgevoerd op verzoek van DGP-V&W en LMV-DGM-VROM, door het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat. U kunt het rapport via de site van RIVM downloaden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RIVM

Te veel geluid bij 12.000 woningen bij rijkswegen | Infrasite

Te veel geluid bij 12.000 woningen bij rijkswegen

Bilthoven – Momenteel hebben ongeveer 12.000 woningen langs rijkswegen een geluidbelasting boven 65 dB. Het Rijk wil deze knelpunten voor 2020 aanpakken. Daarmee is 670 – 790 miljoen euro aan kosten voor geluidsschermen gemoeid. Toepassing van dubbellaags ZOAB, bij voorkeur in combinatie met de invoering van stille banden, kan aanzienlijke besparingen op bovengenoemde bedragen opleveren.

Geluid en bronbeleid op Rijkswegen
Momenteel hebben ongeveer 12.000 woningen langs rijkswegen een geluidbelasting boven 65 dB. Door enerzijds de aanleg van ZOAB, en anderzijds het voortdurend groeiende wegverkeer, zal het aantal hoogbelaste woningen in 2010 en 2020 respectievelijk 8000 en 10.000 bedragen. In de Nota Ruimte en in de Nota Mobiliteit wordt aangegeven dat een dergelijke geluidbelasting te hoog is en wordt aangekondigd dat er bij de betreffende woningen maatregelen getroffen zullen worden. Er is 670 miljoen euro nodig om in 2010 en 790 miljoen euro om in 2020 de geluidbelasting op deze woningen tot 65 dB terug te brengen met de plaatsing van geluidschermen. Toepassing van dubbellaags ZOAB levert een besparing van 10 – 20% op. Als dat bovendien in combinatie met de invoering van stille banden gebeurt, kunnen de besparingen oplopen tot 50%. Een deel van bovengenoemde kosten zullen in de uitvoeringsprojecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, Zichtbaar Slim Meetbaar (in kader spoedwet wegverbreding) en de lopende sanering worden gemaakt. Het nakomen van alle in het verleden gemaakte afspraken (zowel de sanerings- als de prognoseproblematiek, tezamen het handhavingsgat in ruime zin) kost ongeveer 1,8 miljard euro.

Het rapport “Geluid en bronbeleid op Rijkswegen” beschrijft de omvang en de kosten van de problematiek van woningen met een hoge geluidbelasting langs rijkswegen. Deze studie is uitgevoerd op verzoek van DGP-V&W en LMV-DGM-VROM, door het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat. U kunt het rapport via de site van RIVM downloaden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RIVM