Spitsstrook A50 Heteren-Valburg maandag open

Den Haag РDe eerste spitsstrook, die is aangelegd onder de Spoedwet wegverbreding, gaat maandag 13 december 2004 open voor het verkeer. Op de A50 vanaf de oprit Heteren tot knooppunt Valburg heeft Rijkswaterstaat de vluchtstrook ingericht als extra rijstrook in de spits. Deze eerste spitsstrook komt anderhalf jaar na het ingaan van de Spoedwet gereed. Dit betekent een versnelling ten opzichte van de procedures van de normale Trac̩wet van ruim twee jaar.

De Spoedwet wegverbreding is sinds juni 2003 van kracht. In deze wet is de aanleg van een groot aantal spitsstroken opgenomen om de doorstroming van het verkeer op het Nederlandse hoofdwegennet te verbeteren.

De spitsstrook op de A50 bij Heteren is de eerste, die gereed is gekomen. Over een lengte van bijna drie kilometer is de vluchtstrook van Heteren tot knooppunt Valburg ingericht als spitsstrook.

De spitsstrook bevordert de doorstroming op de A50 in zuidelijke richting en naar de A15 in knooppunt Valburg. Op een gemiddelde werkdag rijden er ruim 42.000 voertuigen van Heteren naar knooppunt Valburg; in het drukste ochtend- en avondspitsuur passeren er zo’n 3.600 voertuigen per uur.

De spitsstrook wordt geopend, zodra de verkeersdrukte toeneemt tot 3.000 voertuigen per uur. Wanneer de spitsstrook open is, geldt op de A50 van Heteren naar knooppunt Valburg een maximumsnelheid van 100 km/u.

Om de weggebruiker op de hoogte te stellen van de nieuwe maatregelen start 13 december 2004 een Postbus 51 campagne rond de spitsstroken. In de campagne wordt ingezoomd op het overschrijden van de doorgetrokken streep bij gebruik van de spitsstroken aan de rechterkant van de weg. Dat is immers gedrag dat we niet gewend zijn. Hiertoe wordt een aantal communicatiemiddelen ingezet zoals radio en TV, dagbladadvertenties, een website en de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. De campagne ‘De spitsstrook. Haal meer uit de weg.’ is onderdeel van de draaggolfcampagne “Van A naar Beter”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat