Oosterscheldekering. Foto: Heijmans

Heijmans en Istimewa gaan Oosterscheldekering onderhouden

Foto: nieuwsbericht Heijmans

Het onderhoud van de Oosterscheldekering is voor maximaal negen jaar gegund aan Heijmans en Istimewa. Deze opdracht is goed voor bijna 22 miljoen euro.

Rijkswaterstaat heeft het werk voor in elk geval vijf jaar toegekend aan Istimewa en Heijmans. Daarna kan het prestatiecontract nog twee keer met twee jaar worden verlengd. Van de totale omvang van bijna 22 miljoen euro is 13,5 miljoen voor Heijmans en de overige 8,5 miljoen voor Istimewa Elektro uit Rotterdam. De 9 kilometer lange Oosterscheldekering is de grootste van de Deltawerken.

De gunning van het werk verliep overigens niet voor alle betrokkenen naar wens. Combinatie Ostrea schreef ook in, maar volgens Rijkswaterstaat met een abnormaal lage inschrijfprijs. RWS legde de inschrijving daarom terzijde, waarop Ostrea naar de rechter stapte. Die oordeelde echter dat RWS correct had gehandeld. En daarmee was de gunning aan Scaldis definitief geen probleem meer.

Alle objecten en systemen

Heijmans legt uit wat de werkzaamheden zijn. “De opdracht omvat onderhoudswerkzaamheden en services, het monitoren van en informeren over de toestand van het areaal Oosterscheldekering inclusief alle objecten en systemen. Het contract gaat in vanaf januari 2023. Het areaal bestaat uit de gehele stormvloedkering, de eilanden Neeltje Jans & Roggeplaat, de damaanzetten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, de objecten Roompotsluis en Brouwerspuisluis, de Veersegatdam en de Brouwersdam inclusief dijken.”

Als combinatie Scalidis kregen beide bedrijven eerder ook al het onderhoud van de arealen Zee en Delta Noord en Zee en Delta Zuid gegund. In dat laatste areaal gaat het om een contractduur van vijf tot zeven jaar met een waarde van een kleine 30 miljoen euro.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Heijmans en Istimewa gaan Oosterscheldekering onderhouden | Infrasite
Oosterscheldekering. Foto: Heijmans

Heijmans en Istimewa gaan Oosterscheldekering onderhouden

Foto: nieuwsbericht Heijmans

Het onderhoud van de Oosterscheldekering is voor maximaal negen jaar gegund aan Heijmans en Istimewa. Deze opdracht is goed voor bijna 22 miljoen euro.

Rijkswaterstaat heeft het werk voor in elk geval vijf jaar toegekend aan Istimewa en Heijmans. Daarna kan het prestatiecontract nog twee keer met twee jaar worden verlengd. Van de totale omvang van bijna 22 miljoen euro is 13,5 miljoen voor Heijmans en de overige 8,5 miljoen voor Istimewa Elektro uit Rotterdam. De 9 kilometer lange Oosterscheldekering is de grootste van de Deltawerken.

De gunning van het werk verliep overigens niet voor alle betrokkenen naar wens. Combinatie Ostrea schreef ook in, maar volgens Rijkswaterstaat met een abnormaal lage inschrijfprijs. RWS legde de inschrijving daarom terzijde, waarop Ostrea naar de rechter stapte. Die oordeelde echter dat RWS correct had gehandeld. En daarmee was de gunning aan Scaldis definitief geen probleem meer.

Alle objecten en systemen

Heijmans legt uit wat de werkzaamheden zijn. “De opdracht omvat onderhoudswerkzaamheden en services, het monitoren van en informeren over de toestand van het areaal Oosterscheldekering inclusief alle objecten en systemen. Het contract gaat in vanaf januari 2023. Het areaal bestaat uit de gehele stormvloedkering, de eilanden Neeltje Jans & Roggeplaat, de damaanzetten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, de objecten Roompotsluis en Brouwerspuisluis, de Veersegatdam en de Brouwersdam inclusief dijken.”

Als combinatie Scalidis kregen beide bedrijven eerder ook al het onderhoud van de arealen Zee en Delta Noord en Zee en Delta Zuid gegund. In dat laatste areaal gaat het om een contractduur van vijf tot zeven jaar met een waarde van een kleine 30 miljoen euro.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam