Contract uiterwaarden RWS. Foto: Rijkswaterstaat

Bedrijvencombinaties onderhouden uiterwaarden voortaan veel langer

Foto: persbericht Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft drie opdrachtpartners geselecteerd voor het meerjarig onderhoud van uiterwaarden langs Rijn en Maas. Het gaat om combinaties van bedrijven die met RWS invulling geven aan waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden.

De voorovereenkomsten zijn onlangs tijdens een gezamenlijke bijeenkomst ondertekend. Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners geven beheer en onderhoud de komende vier jaar vorm. De afgelopen jaren zijn de Nederlandse rivieren op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om zo meer water te kunnen afvoeren. Daarbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De wateroverlast van de laatste tijd laat zien dat goed onderhoud en beheer van de uiterwaarden uitermate belangrijk zijn. Ze zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van vier miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Bovendien vormen zij een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren en kennen ze een grote biodiversiteit.

Looptijd maximaal tien jaar

Wanneer de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners succesvol is, volgt een verlenging van het akkoord tot maximaal tien jaar. Langlopende opdrachten dragen volgens RWS bij aan het verder ontwikkelen van onderhoudscontracten en zijn onderdeel van het plan van aanpak om een vitale infrasector te realiseren. Het twee fasen-proces is nu voor het eerst toegepast op een doorlopend onderhoudscontract en ook te zien in de aanbestedingsprocedure. Aanbesteder en gegadigden zijn nu gelijkwaardig, aldus RWS, wat belangrijk is bij de start van een langdurige samenwerking. De aanbesteding sluit aan bij het initiatief ‘Project Match’, dat verbindingen creëert tussen bedrijven voor kwalitatieve en innovatieve aanbestedingen.

Drie percelen

Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners gaan voor drie percelen de samenwerking aan. Perceel Maas is gegund aan Maaskracht, een combinatie van de middelgrote familiebedrijven Van de Wetering Cultuurtechniek, aannemersbedrijf Van Wijlen, aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects. Perceel Rijntakken wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Van Oord, Rebel; Witteveen+Bos, Prop Beplantingswerken, met digitale partners HAL24K Infra, Google Cloud Solutions en Ciphix. En ten slotte Perceel IJssel, een klus voor een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en Brunel.

Lees ook onze andere artikelen over gunningen en aanbestedingen, zoals:

Auteur: Jacques Geluk

Bedrijvencombinaties onderhouden uiterwaarden voortaan veel langer | Infrasite
Contract uiterwaarden RWS. Foto: Rijkswaterstaat

Bedrijvencombinaties onderhouden uiterwaarden voortaan veel langer

Foto: persbericht Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft drie opdrachtpartners geselecteerd voor het meerjarig onderhoud van uiterwaarden langs Rijn en Maas. Het gaat om combinaties van bedrijven die met RWS invulling geven aan waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden.

De voorovereenkomsten zijn onlangs tijdens een gezamenlijke bijeenkomst ondertekend. Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners geven beheer en onderhoud de komende vier jaar vorm. De afgelopen jaren zijn de Nederlandse rivieren op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om zo meer water te kunnen afvoeren. Daarbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De wateroverlast van de laatste tijd laat zien dat goed onderhoud en beheer van de uiterwaarden uitermate belangrijk zijn. Ze zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van vier miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Bovendien vormen zij een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren en kennen ze een grote biodiversiteit.

Looptijd maximaal tien jaar

Wanneer de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners succesvol is, volgt een verlenging van het akkoord tot maximaal tien jaar. Langlopende opdrachten dragen volgens RWS bij aan het verder ontwikkelen van onderhoudscontracten en zijn onderdeel van het plan van aanpak om een vitale infrasector te realiseren. Het twee fasen-proces is nu voor het eerst toegepast op een doorlopend onderhoudscontract en ook te zien in de aanbestedingsprocedure. Aanbesteder en gegadigden zijn nu gelijkwaardig, aldus RWS, wat belangrijk is bij de start van een langdurige samenwerking. De aanbesteding sluit aan bij het initiatief ‘Project Match’, dat verbindingen creëert tussen bedrijven voor kwalitatieve en innovatieve aanbestedingen.

Drie percelen

Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners gaan voor drie percelen de samenwerking aan. Perceel Maas is gegund aan Maaskracht, een combinatie van de middelgrote familiebedrijven Van de Wetering Cultuurtechniek, aannemersbedrijf Van Wijlen, aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects. Perceel Rijntakken wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Van Oord, Rebel; Witteveen+Bos, Prop Beplantingswerken, met digitale partners HAL24K Infra, Google Cloud Solutions en Ciphix. En ten slotte Perceel IJssel, een klus voor een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en Brunel.

Lees ook onze andere artikelen over gunningen en aanbestedingen, zoals:

Auteur: Jacques Geluk