Dijk Lob van Gennep. Foto: project Lob van Gennep

Limburg krijgt er 5 kilometer aan dijken bij

Foto: website project Lob van Gennep

In Limburg zullen bestaande dijken over een lengte van 11 kilometer worden versterkt en verhoogd. In de strijd tegen hoogwater komt er bovendien 5 kilometer aan dijken bij. Deze en andere maatregelen kunnen worden uitgewerkt nu minister Mark Harbers van Infrastructuur zijn voorkeursbesluit over project Lob van Gennep heeft genomen.

De Lob van Gennep is een gebied in Limburg waar zo’n 7.000 mensen wonen, verspreid over de plaatsen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. Het gebied wordt door dijken en hoge gronden tegen hoogwater beschermd, maar er is meer nodig om die bescherming ook in de toekomst in stand te houden. Het project moet niet alleen de hoogwaterbescherming in het gebied optimaliseren, maar ook de waterbergende werking en de ruimtelijke kwaliteit versterken.

Plannen verder uitwerken

Nu minister Harbers het voorkeursbesluit over dit project heeft genomen, is er volgens waterschap Limburg een belangrijke stap gezet in project Lob van Gennep. Nu kan namelijk de fase van start gaan waarin de gemaakte plannen worden uitgewerkt. En net als eerder in het traject willen het Rijk, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, de waterschappen Limburg en Aa en Maas en de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar daarin nauw samenwerken met de mensen en bedrijven in het gebied.

Vanaf de keersluis van Mook tot aan de Duitse grens bij Ven-Zelderheide zijn er diverse maatregelen bedacht. “De bestaande dijken worden over een traject van 11 kilometer verhoogd en versterkt om te voldoen aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm. Ook wordt 5 kilometer aan nieuwe dijken aangelegd. Naast dijkversterkingsmaatregelen worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten”, aldus waterschap Limburg. In de nieuwe fase worden alle maatregelen in detail uitgewerkt en wordt ook duidelijk hoe de dijken exact inpassen in het landschap.

Werk van start in 2024

Langs verschillende locaties aan het dijktraject liggen kansen om de dijkversterking te combineren met het verbeteren van de ruimtelijke ontwikkeling. Dan gaat het bijvoorbeeld om het terugleggen van de Dijk bij Milsbeek waardoor de natuur en rivier meer ruimte krijgen. Maar er zijn ook kansen om het maasheggenlandschap naar een hoger plan te tillen en nieuwe fiets- en wandelroutes aan te leggen. Alle maatregelen zullen in de periode tot medio 2024 worden uitgewerkt. In de huidige planning gaan de werkzaamheden daarna van start.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.