RWS Zee en Delta Zuid. Foto: Heijmans

Groot onderhoud Zee en Delta Zuid naar Heijmans en Istimewa

RWS Zee en Delta Zuid. Foto: nieuwsbericht Heijmans

Heijmans en Istimewa gaan in elk geval voor een periode van vijf jaar het groot onderhoud in de Rijkswaterstaat-regio Zee en Delta Zuid verzorgen. Met de opdracht is een kleine 30 miljoen euro gemoeid.

De bedrijven hebben de aanbesteding gezamenlijk doorlopen en het werk nu ook gegund gekregen als de combinatie Scaldis. Van de 28,7 miljoen die het werk behelst, zal er zo’n 16 miljoen besteed worden aan het werk van aannemer Heijmans. De rest betreft de activiteiten van Istimewa, een ‘system integrator’ die ontwerp, uitvoering en onderhoud inzake elektrotechnische installaties met elkaar verbindt.

Looptijd vijf jaar

De opdracht betreft het voor meerdere jaren monitoren en in stand houden van het areaal, wat voor een belangrijk deel neerkomt op onderhoud en waar nodig op upgradewerkzaamheden. In de aanbesteding lieten Heijmans en Istimewa vier andere inschrijvers achter zich. Scaldis – wat Schelde betekent – wist onder meer de maximale score voor kwaliteit te realiseren. De contracten gaan eind juli in en lopen dan tot en met juni 2026. Daarna kan er nog twee keer met een jaar worden verlengd. Naast het al beschreven werkt wordt er ook onder meer een renovatie van de deuren van de Westsluis gepland.

In het areaal van RWS Zee en Delta district Zuid gaat het in grote lijnen om de Westerschelde, Koopmanshaven Vlissingen, buitenhaven Vlissingen, buitenhaven Hansweert en het Nederlandse deel van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Verder gaat het om het sluizencomplex Terneuzen, draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent, Geul Zwin en het baggerspeciedepot Dekkerspolder.

Lees ook: Dijkversterking van 160 miljoen definitief naar Boskalis

Auteur: Vincent Krabbendam

Groot onderhoud Zee en Delta Zuid naar Heijmans en Istimewa | Infrasite
RWS Zee en Delta Zuid. Foto: Heijmans

Groot onderhoud Zee en Delta Zuid naar Heijmans en Istimewa

RWS Zee en Delta Zuid. Foto: nieuwsbericht Heijmans

Heijmans en Istimewa gaan in elk geval voor een periode van vijf jaar het groot onderhoud in de Rijkswaterstaat-regio Zee en Delta Zuid verzorgen. Met de opdracht is een kleine 30 miljoen euro gemoeid.

De bedrijven hebben de aanbesteding gezamenlijk doorlopen en het werk nu ook gegund gekregen als de combinatie Scaldis. Van de 28,7 miljoen die het werk behelst, zal er zo’n 16 miljoen besteed worden aan het werk van aannemer Heijmans. De rest betreft de activiteiten van Istimewa, een ‘system integrator’ die ontwerp, uitvoering en onderhoud inzake elektrotechnische installaties met elkaar verbindt.

Looptijd vijf jaar

De opdracht betreft het voor meerdere jaren monitoren en in stand houden van het areaal, wat voor een belangrijk deel neerkomt op onderhoud en waar nodig op upgradewerkzaamheden. In de aanbesteding lieten Heijmans en Istimewa vier andere inschrijvers achter zich. Scaldis – wat Schelde betekent – wist onder meer de maximale score voor kwaliteit te realiseren. De contracten gaan eind juli in en lopen dan tot en met juni 2026. Daarna kan er nog twee keer met een jaar worden verlengd. Naast het al beschreven werkt wordt er ook onder meer een renovatie van de deuren van de Westsluis gepland.

In het areaal van RWS Zee en Delta district Zuid gaat het in grote lijnen om de Westerschelde, Koopmanshaven Vlissingen, buitenhaven Vlissingen, buitenhaven Hansweert en het Nederlandse deel van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Verder gaat het om het sluizencomplex Terneuzen, draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent, Geul Zwin en het baggerspeciedepot Dekkerspolder.

Lees ook: Dijkversterking van 160 miljoen definitief naar Boskalis

Auteur: Vincent Krabbendam