Groot onderhoud Hartelkering in eindfase

Rijkswaterstaat geeft de Hartelkering dit jaar een grote onderhoudsbeurt. Voor het eerst in 20 jaar zijn de schuiven en hefcilinders uit hun constructie getild.

Op een speciale onderhoudslocatie zijn ze geconserveerd en gereviseerd. Op 12 en 13 juli komen de hefcilinders terug. De schuiven worden op 25 en 27 juli teruggeplaatst. De lege aanblik van de Hartelkering zonder schuiven en hefcilinders is dan voorbij. Na een uitvoerige test in augustus is de Hartelkering weer klaar voor het stormseizoen.

Onderhoud aan de Hartelkering
Om te zorgen dat Nederland droge voeten houdt tijdens storm en hoogwater, werkt Rijkswaterstaat continue aan onze stormvloedkeringen. Dit jaar kreeg de Hartelkering bij Spijkenisse een zeer grote onderhoudsbeurt. De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering de Europoortkering. De Europoortkering beschermt 2 miljoen mensen in Zuid-Holland tegen stormvloeden vanuit zee.

Conserveren schuiven en reviseren hefcilinders
De schuiven van de Hartelkering zijn van staal en daarom gevoelig voor roest. Ze hebben een nieuwe beschermende verflaag gekregen. Daarnaast zijn de hefcilinders gereviseerd. Rijkswaterstaat heeft alle onderdelen van het hydraulisch systeem gecontroleerd, vervangen of gerepareerd. Omdat dit werk niet op locatie kan plaatsvinden zijn de onderdelen eind april uit gehesen en weggebracht naar Krimpen aan de IJssel en Boxtel. Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid en staan de cilinders en schuiven klaar om teruggeplaatst te worden in de kering. Zo blijft de Hartelkering een veilige en optimaal functionerende stormvloedkering.

Hijswerkzaamheden in juli voor terugkeer Hartelkering
De schuiven worden met behulp van drijvende hijsbokken teruggeplaatst. Omdat de hijswerkzaamheden afhankelijk zijn van weersinvloeden en waterstanden, kunnen ze mogelijk uitlopen of verzet worden naar een andere dag of een ander tijdstip. Als het weer en de waterstand het toelaat worden de hefcilinders op 12 en 13 juli teruggeplaatst en de schuiven op 25 juli (kleine schuif) en 27 juli (grote schuif).

Afsluiting fietsbrug en stremming Hartelkanaal
De werkzaamheden aan de Hartelkering brengen onvermijdelijk hinder met zich mee voor schepen in het Hartelkanaal, fietsers en omwonenden. De scheepvaart wordt tijdens de hijswerkzaamheden een aantal keren gestremd. Daarnaast wordt de fietsbrug over het Hartelkanaal (N218) enkele malen afgesloten. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en hoopt op uw begrip.

Pendeldienst voor fietsers
Tijdens de fietsbrugafsluiting regelt Rijkswaterstaat een vervangende pendeldienst voor het fietsverkeer. De opstapplaats van de pendeldienst aan Rotterdamse zijde is bij het parkeerterrein van de Exxon Mobil aan de Botlekweg 4060. De opstapplaats van de pendeldienst aan de kant van Spijkenisse is bij de oprit van de fietsbrug, vlak voor de oversteek met het Hartelkanaal. Informatieborden langs het fietspad leiden fietsverkeer naar de opstapplaatsen toe. Daarnaast zijn er verkeersregelaars ter plaatse die informatie kunnen geven.

Meer informatie
Meer informatie over het onderhoud is te vinden op de projectpagina van de Hartelkering
Bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) kunt u de meest up-to-date informatie over de planning van de hijswerkzaamheden en de fietsbrugafsluiting opvragen.
De scheepvaart kan voor de meest actuele informatie terecht bij het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11; of de Verkeerscentrale Rotterdam, telefoonnummer 010 – 252 28 01 of VHF kanaal 11.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat