Samenwerking voor veiligheid helft Nederlandse kunstwerken

Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz ondertekenden deze week een contract met Rijkswaterstaat CIV voor het project IMPAKT, het IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. Rijkswaterstaat initieerde dit project in het kader van hun programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat (BWR). Doel van IMPAKT is om de automatisering en de (informatie-)beveiliging van infrastructurele kunstwerken aantoonbaar te verbeteren. Denk daarbij aan de veiligheid en beveiliging van onder ander bruggen, sluizen en keringen.

Bij de aanbesteding voor IMPAKT is Nederland in twee stukken verdeeld: de combinatie Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz neemt de regio’s Noord-, Oost-Nederland, Midden- en West-Nederland Noord voor haar rekening. Movares verzorgt de andere regio’s. IMPAKT behelst de veiligheid op verschillende onderdelen:, asset management van de industriële automatisering, functionele veiligheid, fysieke veiligheid en cyber security. Daarvoor worden alle kunstwerken ook daadwerkelijk bezocht en getoetst. Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz zijn betrokken bij alle fasen van het project: de voorbereiding, het bezoek en de uitwerking van de maatregelen inclusief het inpassen van verbeteringen in bestaande onderhoudscontracten. Ook de algehele coördinatie ligt in handen van het samenwerkingsverband. De huidige gunning heeft betrekking op werkzaamheden tot medio 2015, met de intentie tot verlenging tot 2018. In 2014 wordt gestart met de aanpak van het Hoofdwatersysteem, in 2015 is het Hoofdvaarwegennet aan de beurt en in 2016 het Hoofdwegennet.

De gunning van deze opdracht aan Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz was voor 50% op basis van EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving. Het samenwerkings-verband heeft de opdracht op kwaliteit binnen gehaald. De partijen versterken elkaar: Pilz is zeer deskundig op het gebied machineveiligheid en was ook in het voortraject met Rijkswaterstaat al betrokken bij IMPAKT. Witteveen+Bos en RoyalHaskoningDHV vullen elkaar aan voor de benodigde coördinatie en de specialismen arbo en asset management industriële automatisering . Beide ingenieurs- en adviesbureaus werken vaker succesvol samen, onder andere in TEC verband (Tunnel Engineering Consultants) en voor het project instandhouding van 1.000 kunstwerken tevens voor Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Pilz Nederland