Schultz: Nederland is klaar om wereldwijd waterinitiatief te starten

Nederland, met zijn uitstekende reputatie op het gebied van waterbeheer en bescherming tegen overstromingen, is klaar om een wereldwijd initiatief te starten om landen te helpen bij watervraagstukken. Dat heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag gezegd tijdens de International Water Week in Singapore.

800 jaar ervaring

“Nederland werkt al meer dan 800 jaar met water. Anno 2014 vormen overstromingen, watertekorten en vervuiling wereldwijd steeds grotere uitdagingen. Nederland wil andere landen graag de hand reiken en helpen. We willen leidend zijn in de wereld van water en duurzaamheid. Ik voel het als een morele verplichting onze kennis snel en breed beschikbaar te maken”, aldus minister Schultz bij de vergadering van UNSGAB, de United Nations Secretary- Generals’ Advisory Board on Water and Sanitation.

Coalitie van wereldspelers

Nederland stelt voor een coalitie te bouwen van wereldspelers op het gebied van water, die landen gestructureerd gaat helpen bij het voorkomen van waterrampen. Nederland heeft al zo’n team: het Dutch Risk Reduction Team, een groep waterexperts die afroep beschikbaar is om overheden te adviseren over dringende waterproblemen. Dit team moet onderdeel worden van een wereldwijde inspanning, vindt Schultz. De minister hoopt dat dit idee een rol kan spelen in het nieuwe VN-kader voor het beperken van de risico’s van rampen, dat in 2015 het leven ziet. Het gaat om lange termijn oplossingen: niet alleen de bouw of het onderhoud van waterkeringen, ook de samenwerking tussen bestuurslagen, de ruimtelijke inrichting en de financiering zijn essentiële onderdelen van een integraal waterplan.

Preventie

Schultz: “Steeds meer mensen over de hele wereld wonen in kwetsbare delta’s, daar ligt de kern van de sociaaleconomische ontwikkeling. Het is aan ons om vooruit te plannen en vooruit te werken: niet opruimen en wederopbouw na een ramp, maar nu maatregelen nemen zodat we de ramp vóór zijn. Het voorkomen van een ramp is veel goedkoper. En dan heb ik het nog niet over het sparen van mensenlevens.”

Sustainable Development Goal

Schultz deed in Singapore de oproep het watervraagstuk te verheffen tot een van de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable Development Goals), die de Verenigde Naties in 2015 als vervolg op de Millenniumdoelen presenteren. “Iedereen wil veilig zijn tegen overstromingen, of de oorzaak nu ligt in moessonregens of een stijgende zeespiegel. We hebben allemaal schoon water nodig om te drinken. En we willen het allemaal gecombineerd met een bloeiende en innovatieve economie. Alleen door internationale samenwerking kunnen we het verschil maken”, vindt Schultz.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)