Consortium gevormd voor ontwikkeling waterkrachtcentrale in Borgharen

grootste waterkrachtcentrale die de afgelopen 25 jaar in Nederland is gebouwd

Arbra, International Hydro, Greenchoice en World Improvement Money maakten dinsdag 23 februari 2010 bekend dat zij een samenwerking hebben gesloten voor de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale in Borgharen (aan de Maas bij Maastricht).

De geplande waterkrachtcentrale in Borgharen wordt met een vermogen van 11 MW de grootste waterkrachtcentrale die de afgelopen 25 jaar in Nederland is gebouwd, en een van de drie grootste van Nederland. De investeringssom wordt geschat op zo’n 42 miljoen Euro.

De centrale heeft een geschatte jaarproductie van 46 miljoen kWh, wat overeenkomt met de energieconsumptie van zo’n 13.000 huishoudens.

Waterkracht is een van de meest klimaatneutrale en duurzame methoden om elektriciteit op te wekken. Zo bespaart de centrale in Borgharen straks de uitstoot van 38.000 ton CO2 per jaar ten opzichte van de gebruikelijke vormen van elektriciteitsopwekking in Nederland. Deze jaarlijkse verlaging van de CO2-emissie komt overeen met de jaaruitstoot van maar liefst 20.000 tot 22.000 auto’s.

Daarnaast bespaart de waterkrachtcentrale in Borgharen ten opzichte van een kolencentrale jaarlijks 85 ton SO2, 75 ton NOx en 11 ton fijnstof. Daarmee draagt Borgharen direct bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

De waterkrachtcentrale levert verder een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie, omdat blijvend de import van conventionele brandstoffen (olie, kolen en gas) verminderd wordt.

Momenteel wordt met Rijkswaterstaat afsluitende gesprekken gevoerd over de verschillende vergunningstrajecten evenals met de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

Ir. Anton van der Boom, directeur van Arbra verklaart: ‘Mijn jarenlange droom om door middel van de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale de energiepotentie van de Maas bij Borgharen te benutte,n wordt steeds meer realiteit. Door de aanvullende ervaring en de organisatorische en financiële slagkracht van mijn nieuwe partners zijn aan onze kant nu alle randvoorwaarden ingevuld om de centrale daadwerkelijk te kunnen realiseren.’

Gideon Overwater, mede-oprichter en managing partner van International Hydro, zei: “Tot dusver waren we als International Hydro alleen in Duitsland en Frankrijk actief in de bouw, renovatie en exploitatie van waterkrachtcentrales. Er zijn in Nederland eenvoudigweg weinig mogelijkheden om deze uiterst duurzame energiebron te ontwikkelen. Deze kans om als Nederlands bedrijf onze ervaring ook in Nederland in te kunnen zetten maakt dit project voor ons zeer bijzonder’.

Michiel Rexwinkel, directeur van Greenchoice: “De betrokkenheid van Greenchoice bij de ontwikkeling van deze centrale onderstreept onze strategie waarbij wij ons niet alleen richten op de levering van groene energie aan onze 250.000 Nederlandse klanten, maar ook steeds meer op de productie ervan. Dit doen we door middel van participatie in de ontwikkeling van kleinschalige duurzame en groene energieopwekking in Nederland en andere West-europese landen. We zijn er dan ook trots op dat we wij dit unieke project in Nederland betrokken zijn.’

Peter Arensman, directeur en oprichter van World Improvement Money stelde: “Ik heb enorm veel respect voor de jarenlange inzet van Anton van der Boom om zijn droom van een waterkrachtcentrale in Borgharen te verwezenlijken. Deze blijk van doorzettingsvermogen en ondernemerschap dient in deze economisch uitdagende tijd als inspiratie voor iedereen. Als World Improvement Money willen dan ook we met nadruk initiatieven van ondernemers als Anton ondersteunen die een blijvende positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en klimaat’.

Technische details waterkrachtcentrale in Borgharen
Piekvermogen: 11 MW
Gemiddelde jaarproductie: 46 GWh
Nominaal verval: 4,5 m
Turbines: horizontale Kaplanturbines
Maximaal debiet: 300 m3/s
Rivier: Maas
Locatie: in het Bosscherveld, naast de stuw van Borgharen

Belang van waterkracht
Op dit moment (2010) wordt 19,4% van de Europese elektriciteitsproductie door werkelijk duurzame energiebronnen verzorgd, zoals waterkracht, windkracht, biomassa en zonne-energie. 63% komt daarbij van waterkrachtcentrales. Dit onderstreept het belang van waterkracht in de Europese strategie om het gebruik van alternatieve energiebronnen in de komende jaren te stimuleren (bron: European Commission, DG TREN, 2009).

In Nederland speelt waterkracht tot dusver een beperkte rol. Op dit moment wordt slechts 0,2% van de elektrische energie uit water gewonnen. Uit een verkenning van WINN (het innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat) blijkt dat energie uit water aan 10% van de elektriciteitsvraag in Nederland zou kunnen voldoen.

Over Arbra en ir. Anton van der Boom
Arbra, de persoonlijke vennootschap van Ir. Van der Boom, is gevestigd in Bemelen (Limburg). Arbra werkt reeds verschillende jaren aan de realisatie van een waterkrachtcentrale in Borgharen. De heer Anton van der Boom kan als waterbouwkundige bogen op een ruime internationale ervaring. Zo heeft hij gewerkt aan irrigatie-, drainage- en rivierkundige projecten in Sudan, Irak, Birma en Thailand en heeft hij leiding gegeven aan de uitvoering van hoofdrioolwerken, gemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Over International Hydro
International Hydro is een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat als motto heeft: ‘nothing greener than blue’. We bouwen, ontwikkelen en exploiteren eigen kleine en middelgrote waterkrachtcentrales (tot 20 MW) in Europa. International Hydro is een jong en snel groeiend bedrijf dat zich tot doel heeft gesteld om uit te groeien tot een gezichtbepalende speler op dit schone en duurzame segment van de Europese waterkrachtmarkt. International Hydro heeft inmiddels kantoren in Amsterdam, Adenau (Duitsland) en Nancy (Frankrijk).

Over Greenchoice
Greenchoice is een Nederlands energiebedrijf dat enkel groene energie aan haar klanten levert. Haar missie is om haar klantenbasis naar een netto 0-gebruik van energie te brengen. Dit doet Greenchoice door middel van het stimuleren van gedragsverandering en door te investeren in mogelijkheden voor klanten om in de toekomst zelf energie op te wekken. Waar mogelijk geeft Greenchoice daarnaast financiële ondersteuning aan decentrale, duurzame energie projecten en initiatieven. Greenchoice is gevestigd in Rotterdam.

Over World Improvement Money (WIM)
World Improvement Money is een Nederlandse investeringsmaatschappij uit Den Haag. WIM participeert in bedrijven die de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden verhogen, de maatschappelijk verantwoordelijkheid van mensen en bedrijven versterken en/of helpen om onze maatschappij op een meer duurzame wijze om te laten gaan met natuurlijke hulpbronnen. Naast financiële steun investeren we ook door middel van het beschikbaar stellen van kennis en ondernemerschap. Bij de investeringen van WIM op het gebied van ‘People en Planet’ speelt ‘Profit’ een belangrijke rol, omdat winst een cruciaal element is om bedrijven en projecten ook op langere termijn te laten floreren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: International Hydro B.V.