Deltares ondersteunt Hong Kong bij uitbreiding van stedelijk gebied

Delft – Deltares ondersteunt Hong Kong met het opzetten van een masterplan voor het noordelijke deel van de New Territories. Hong Kong wil dit laaggelegen gebied geschikt maken voor de verdere uitbreiding van stedelijk gebied. Het masterplan adviseert over de inrichting van het gebied, de bescherming tegen hoogwater, de aanleg van polders en het ontwerp van het landelijke en stedelijke drainagesysteem, deels als eco-rivieren.

Deltares wil het softwareproduct HYMOS inzetten voor het databeheer, SOBEK voor het doorrekenen van het drainagesysteem en Delft3D voor de morfologische studies voor de Shenzhen Rivier, die te kampen heeft met aanzandingsproblemen.

De opdrachtgever is Mott Connell Ltd. De opdrachtsom bedraagt ruim 700.000 euro. Deltares zal het project eind 2010 afronden.

Deltares heeft eerder onder de naam Delft Hydraulics in Hong Kong diverse maritieme projecten uitgevoerd.

Deltares is een onafhankelijk instituut voor deltatechnologie. Het instituut is toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden én toepassen van kennis voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare delta’s, kusten en riviergebieden. Deltares bundelt de kennis van WL | Delft Hydraulics op het gebied van wereldwijde watervraagstukken met die van GeoDelft op het gebied van dijken, wegen en ondergronds bouwen. Ook de knowhow van TNO op het gebied van ondergrond en grondwater en de expertise van Rijkswaterstaat op het gebied van integraal waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling maken deel uit van het instituut. Deltares werkt voor – en samen met – de Nederlandse overheid, provincies, waterschappen, internationale overheden, kennisinstituten en marktpartijen. Het instituut telt ruim 800 medewerkers en heeft vestigingen in Delft en Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltares