Maasgeul wordt tweebaansweg

Steeds meer containerschepen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat de Maasgeul verbreden. Daardoor kunnen schepen die verplicht zijn door de geul te varen elkaar in de nabije toekomst overal in de geul passeren. Dat kon tot nu toe niet. De Maasgeul is het toegangskanaal in de Noordzee naar de monding van de Nieuwe Waterweg direct voor de kust met een lengte van 10 kilometer, een gegarandeerde diepte van 24,30 meter (NAP) en een breedte van 600 meter.

Jaap Lems – de (rijks)havenmeester van Rotterdam – heeft verzocht om de verbreding omdat hij in de nabije toekomst een grote toename verwacht van containerschepen met een diepgang van meer dan 14,3 meter. Dit soort vaartuigen zijn verplicht om gebruik te maken van de Maasgeul. De verbreding past in het streven van het Havenbedrijf om de vlotheid van de scheepvaartverkeersafwikkeling op peil te kunnen houden. In de haven arriveren jaarlijks circa 35.000 zeeschepen.

Een bredere Maasgeul behoort tot een reeks maatregelen om het scheepvaartverkeer in het buitengaatse aanloopgebied (het zogenoemde buitengaatse verkeersscheidingsstelsel Rotterdam-Rijnmond) veiliger te maken. Zo komt er een verkeersrotonde voor de scheepvaart, circa 15 kilometer voor de Waterwegmonding. Hier zullen de ‘hoofdverkeersbanen’ vanuit de verschillende aanvaarroutes naadloos op aansluiten. Ook de ankergebieden worden vergroot en logischer worden aangelegd. Met de maatregelen speelt het Havenbedrijf in op de toegenomen drukte op de Noordzee en de aanleg van de Maasvlakte 2. Bovendien anticipeert het op de komst van de LNG-tankers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam