Steun Tweede Kamer én Kabinet brengt Energie-eiland dichterbij

Arnhem – De oproep van premier Balkende om voor het eind van het jaar met concrete voorstellen te komen voor een multifunctioneel energie-eiland is een extra stimulans voor KEMA en Lievense om versneld door te gaan op de ingeslagen weg. De Tweede Kamer had afgelopen zomer al een motie aangenomen om het Energie-eiland proactief te ondersteunen. Het Innovatieplatform gebruikte het Energie-eiland, dat KEMA en Lievense in juli 2007 hebben gepresenteerd, als voorbeeld voor het gewenste multifunctionele eiland in de Noordzee tijdens de topconferentie ‘Winnen met Water’ van 4 februari 2008.

“We moeten groot durven denken,” zei premier Balkenende tijdens de topconferentie. “Eenvoudigweg omdat de maatschappelijke vraagstukken waar we mee te maken hebben groot zijn”. Balkende verklaarde tegenover diverse media een energie-eiland liever vandaag dan morgen te zien verschijnen. Ook staatssecretaris Huizinga van Verkeer & Waterstaat liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Het energie-eiland past volledig in het streven van Kabinet én Tweede Kamer om de waterbouw weer nieuw elan te geven, om experimenteerruimte te creëren en daarmee nieuwe ontwikkelingen te entameren die de exportpositie van Nederland in het buitenland kunnen versterken.

KEMA en Lievense hebben de vervolgactiviteiten al besproken met bedrijven in de energiesector en ook andere partijen hebben reeds hun interesse getoond. Naast de techniek en de economie van een multifunctioneel energie-eiland wordt in deze fase ook veel aandacht besteed aan milieuaspecten zoals morfologie. KEMA en Lievense zien de steun van Kabinet én Tweede Kamer als een uitgelezen kans om hun maatschappelijke betrokkenheid wederom te concretiseren en mee te werken aan een innovatief project dat Nederland internationaal op de kaart zet.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Energie-eiland innovatief concept voor elektriciteitsopslag (05-07-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KEMA