Baggerwerkzaamheden op Amsterdam-Rijnkanaal


Volgende week start Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede en bij Tiel. Dit omdat de diepte door bezinking van zand en slib onvoldoende is geworden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april 2006.

De komende jaren voert Rijkswaterstaat veel achterstallig onderhoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal uit. Het baggeren is een van die onderhoudsprojecten, in de loop van 2006 zal op nog meer plaatsen gebaggerd worden. Baggeren is nodig omdat de scheepvaart anders door onvoldoende diepte beperkingen in vaardiepte en vaarsnelheid zou krijgen.

In Tiel wordt gebaggerd in de voorhaven van de Prins Bernhardsluis. De verontreinigde baggerspecie wordt afgevoerd naar baggerdepots (de Slufter en Moerdijk), naar welke van deze twee hangt af van de mate van verontreiniging. Het gaat hier in totaal om circa 110.000 m³ baggerspecie, die in duwbakschepen en zelfvarende schepen, voorzien van een vaste bodem, wordt afgevoerd.

Bij Wijk bij Duurstede wordt gebaggerd op de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Najaar 2004 is op deze plek al vervuild slib gebaggerd, het gaat nu om het zand dat daaronder lag. Het zand is niet verontreinigd en wordt in de rivier de Lek teruggezet, ongeveer twee km benedenstrooms van de kruising. Door stroming verdwijnt in de loop der jaren zand uit rivieren en dat moet op gezette tijden weer worden aangevuld.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden weinig hinder veroorzaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat