Provincie NH zoekt economische mogelijkheden op water

Haarlem – Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ligt, worden watersport, goederenvervoer over water en watergebonden bedrijvigheid de speerpunten binnen het vernieuwde provinciale programma “Water als economische drager”. De provincie heeft nog
€ 16,9 miljoen beschikbaar om meer banen in deze sectoren te creëren en de Noord-Hollandse economie te versterken.

Noord-Holland als watersportprovincie
De watersport levert met een totaal bestedingsbedrag van € 484 miljoen en meer dan 5000 banen een belangrijke economische bijdrage aan Noord-Holland. Om Noord-Holland als dé watersportprovincie op de kaart te zetten zullen potentiële nieuwe projecten worden ondersteund die zich bijvoorbeeld richten op de bevordering van de riviercruisevaart en de bruine chartervloot, de uitbreiding van de attractiemogelijkheden voor de watersporter en de verbetering van de aanlegfaciliteiten in de havensteden.

Goederenvervoer over water/watergebonden bedrijvigheid
Beroepsgoederenvervoer over water biedt een goede kans om het overvolle wegennet te ontlasten. Plannen om grotere doorgaande vaarwegen te gebruiken om bijvoorbeeld huisvuil te vervoeren en als verbinding in te zetten voor containervervoer krijgen vaste vorm. Goederenvervoer over water kan een spreiding aanbrengen in de vervoersmogelijkheden in Noord-Holland. Een belangrijk economisch voordeel van deze ontwikkeling van bedrijvigheid op het water, is het spin-off effect op branches en sectoren die gerelateerd zijn aan het water.

Met de € 16,9 miljoen van de provincie zullen bestaande en nieuwe projecten worden ondersteund die voldoen aan drie selectiecriteria:
· Nieuwe projecten moeten binnen 3 jaar uitvoeringsgereed zijn.
· Projecten moeten passen in de 3 hoofddoelen (watersport, goederenvervoer over water en watergebonden bedrijvigheid).
· Projecten moeten de groei in arbeidsplaatsen aantonen.

Binnen het nieuwe stimuleringsprogramma van de provincie zijn inmiddels door Provinciale Staten 6 sleutelprojecten gedefinieerd:
1. Regionale binnenhaven Anna Paulowna
2. Herstructurering watergebonden bedrijven Overleek
3. Uitbreiding watergebonden bedrijventerrein Lagendijk in Schagen
4. Herinrichting Schelpenhoek in Hoorn tot nautisch centrum en jachthaven
5. Aanleg passantenhaven binnenstad Alkmaar
6. Waterknooppunt Kolhorn, fase 2

Als Provinciale Staten op 4 juli 2005 akkoord gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten, zullen alle Noord-Hollandse gemeenten worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. Deze inzet moet leiden tot nieuwe werkgelegenheid in Noord-Holland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland