Binnenvaart belangrijk voor economische groei Europa

Den Haag – De binnenvaart kan een belangrijke rol spelen in de economische groei en het maatschappelijk welzijn in Europa en moet daarom een prominentere plaats krijgen in het Europese verkeers- en vervoersbeleid. Dat is de belangrijkste conclusie die tijdens het internationale binnenvaartcongres ‘The Power of Inland Navigation’ is aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Om deze prominentere plaats ook daadwerkelijk te krijgen, zijn negentien actiepunten geformuleerd die behalve aan de Europese Commissie en het Europees Parlement eveneens zijn gericht aan alle EU-lidstaten en het bedrijfsleven. Daarnaast wordt de Europese Commissie opgeroepen om in het nieuwe werkprogramma een actieplan voor de binnenvaart op te nemen. Ook is alle partijen gevraagd te zorgen voor een snelle implementatie van de kaderrichtlijn voor River Information Services (RIS).

Het binnenvaartcongres, georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, vond van 10 tot en met 12 november plaats in het Kurhaus in Scheveningen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Binnenvaart belangrijk voor economische groei Europa | Infrasite

Binnenvaart belangrijk voor economische groei Europa

Den Haag – De binnenvaart kan een belangrijke rol spelen in de economische groei en het maatschappelijk welzijn in Europa en moet daarom een prominentere plaats krijgen in het Europese verkeers- en vervoersbeleid. Dat is de belangrijkste conclusie die tijdens het internationale binnenvaartcongres ‘The Power of Inland Navigation’ is aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Om deze prominentere plaats ook daadwerkelijk te krijgen, zijn negentien actiepunten geformuleerd die behalve aan de Europese Commissie en het Europees Parlement eveneens zijn gericht aan alle EU-lidstaten en het bedrijfsleven. Daarnaast wordt de Europese Commissie opgeroepen om in het nieuwe werkprogramma een actieplan voor de binnenvaart op te nemen. Ook is alle partijen gevraagd te zorgen voor een snelle implementatie van de kaderrichtlijn voor River Information Services (RIS).

Het binnenvaartcongres, georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, vond van 10 tot en met 12 november plaats in het Kurhaus in Scheveningen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat