Start bouw 3 aquaducten Friesland

Leeuwarden – Gedeputeerde Ton Baas van de provincie Fryslân en burgemeester Jacob Reitsma van de gemeente Wymbritseradiel hebben in Woudsend het officiële startsein gegeven voor de bouw van de aquaducten Galamadammen, Jelstesloot en Woudsend. Samen met de aquaducten Houkesloot (geopend in 2003) en De Geeuw leiden ze tot een grondige verbetering van de infrastructuur in Zuidwest Fryslân. Een verbetering die, zowel nationaal als internationaal, een belangrijke stimulans betekent voor behoud en versterking van Fryslân’s concurrentiepositie als watersportgebied. En die een grote impuls geeft aan de werkgelegenheid in deze regio.

Een van de grootste projecten in de geschiedenis van Fryslân
De bouw van 5 aquaducten in Zuidwest Fryslân is onderdeel van het Friese Merenproject en behoort tot de grootste projecten die onze provincie ooit heeft gekend. Het totaalbudget voor de bouw van de aquaducten bedraagt ca. € 100 miljoen waaraan wordt bijgedragen door de provincie Fryslân, Europa (Kompas-gelden), SRN en de gemeenten Wymbritseradiel, Nijefurd en Sneek.
De aanleg van de aquaducten in Wymbritseradiel en Nijefurd heeft geleid tot een overeenkomsten tussen provincie en deze gemeenten waardoor een groot aantal projecten kan worden ontwikkeld die zich op recreatie en met name de watersport richten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Start bouw 3 aquaducten Friesland | Infrasite

Start bouw 3 aquaducten Friesland

Leeuwarden – Gedeputeerde Ton Baas van de provincie Fryslân en burgemeester Jacob Reitsma van de gemeente Wymbritseradiel hebben in Woudsend het officiële startsein gegeven voor de bouw van de aquaducten Galamadammen, Jelstesloot en Woudsend. Samen met de aquaducten Houkesloot (geopend in 2003) en De Geeuw leiden ze tot een grondige verbetering van de infrastructuur in Zuidwest Fryslân. Een verbetering die, zowel nationaal als internationaal, een belangrijke stimulans betekent voor behoud en versterking van Fryslân’s concurrentiepositie als watersportgebied. En die een grote impuls geeft aan de werkgelegenheid in deze regio.

Een van de grootste projecten in de geschiedenis van Fryslân
De bouw van 5 aquaducten in Zuidwest Fryslân is onderdeel van het Friese Merenproject en behoort tot de grootste projecten die onze provincie ooit heeft gekend. Het totaalbudget voor de bouw van de aquaducten bedraagt ca. € 100 miljoen waaraan wordt bijgedragen door de provincie Fryslân, Europa (Kompas-gelden), SRN en de gemeenten Wymbritseradiel, Nijefurd en Sneek.
De aanleg van de aquaducten in Wymbritseradiel en Nijefurd heeft geleid tot een overeenkomsten tussen provincie en deze gemeenten waardoor een groot aantal projecten kan worden ontwikkeld die zich op recreatie en met name de watersport richten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân