Stadsregio Rotterdam wil samenhang in grootstedelijk vervoer

Rotterdam – Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam wil de samenhang in het openbaar vervoer in de regio Rotterdam bewaken en daarvoor de bestaande onderhandse busconcessies tot 2012 verlengen. Daartoe heeft het bestuur op 17 oktober 2007 een principebesluit genomen. De stadsregio eist daarbij dat de concessiehouders marktconform werken volgens de Europese richtlijnen die daarvoor gelden. Het bestuur is voornemens vanaf 2012 het openbaar vervoer in te besteden aan de RET NV voor het grootstedelijk gebied. Op deze wijze kan de stadsregio het streven om te komen tot kwalitatief goed en marktconform opererend openbaar vervoer uitstekend gestand doen. Het besluit van het dagelijks bestuur wordt nog ter advisering voorgelegd in de commissie Verkeer en Vervoer van 24 oktober, waarna het dagelijks bestuur op 31 oktober een definitief besluit neemt.

Innovatief
Binnenkort hebben de grootstedelijke regio’s de keuze om hun openbaar vervoer openbaar al dan niet aan te besteden. De stadsregio Rotterdam kiest er nu voor niet openbaar aan te besteden, maar de huidige concessies tot 2012 te verlengen onder voorwaarde van marktconformiteit. Portefeuillehouder Jeannette Baljeu: “Dit is de beste manier om enerzijds de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio te waarborgen en anderzijds de vervoersbedrijven ook marktconform te laten werken. Dat betekent dat de RET NV ook de komende jaren innovatief en creatief moet zijn om in de complexiteit van het openbaar vervoer in deze regio te kunnen opereren. Daar ligt nu de uitdaging.” Het bestuur heeft het voornemen om vanaf 2012 op basis van nieuwe regelgeving voor ov-concessies het busvervoer in te besteden aan de RET NV, maar dan moet wel gebleken zijn dat de RET NV markconform opereert.

Het dagelijks bestuur beoogt dat het gehele grootstedelijk busvervoer, inclusief het vervoer in de vier deelgebieden van de concessie Streek Overig, zal vallen binnen de werkingssfeer van het nieuwe Besluit Personenvervoer 2000. Indien dit het geval is, zal het dagelijks bestuur met Connexxion spreken over het aandeel Connexxion in het totaal van het busvervoer. Indien geen verlenging van deze concessie mogelijk is, moet de concessie Streek Overig worden aanbesteed per 2009.

Complex
Het openbaar vervoer in de regio kent vele facetten waar rekening mee moet worden gehouden. Niet alleen de samenhang tussen rail en bus, maar ook de relatie met sociale veiligheid en de exploitatie maken het openbaar vervoer in deze regio ingewikkeld. Met het nieuwe Programma van Eisen, dat binnenkort wordt vastgesteld, kan de stadsregio het busvervoer in de regio verder verbeteren en eisen stellen aan de wijze waarop vervoerders het busvervoer organiseren en exploiteren. Reizigers kunnen op die wijze maximaal profiteren van het openbaar vervoer in de regio.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Rotterdam

Stadsregio Rotterdam wil samenhang in grootstedelijk vervoer | Infrasite

Stadsregio Rotterdam wil samenhang in grootstedelijk vervoer

Rotterdam – Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam wil de samenhang in het openbaar vervoer in de regio Rotterdam bewaken en daarvoor de bestaande onderhandse busconcessies tot 2012 verlengen. Daartoe heeft het bestuur op 17 oktober 2007 een principebesluit genomen. De stadsregio eist daarbij dat de concessiehouders marktconform werken volgens de Europese richtlijnen die daarvoor gelden. Het bestuur is voornemens vanaf 2012 het openbaar vervoer in te besteden aan de RET NV voor het grootstedelijk gebied. Op deze wijze kan de stadsregio het streven om te komen tot kwalitatief goed en marktconform opererend openbaar vervoer uitstekend gestand doen. Het besluit van het dagelijks bestuur wordt nog ter advisering voorgelegd in de commissie Verkeer en Vervoer van 24 oktober, waarna het dagelijks bestuur op 31 oktober een definitief besluit neemt.

Innovatief
Binnenkort hebben de grootstedelijke regio’s de keuze om hun openbaar vervoer openbaar al dan niet aan te besteden. De stadsregio Rotterdam kiest er nu voor niet openbaar aan te besteden, maar de huidige concessies tot 2012 te verlengen onder voorwaarde van marktconformiteit. Portefeuillehouder Jeannette Baljeu: “Dit is de beste manier om enerzijds de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio te waarborgen en anderzijds de vervoersbedrijven ook marktconform te laten werken. Dat betekent dat de RET NV ook de komende jaren innovatief en creatief moet zijn om in de complexiteit van het openbaar vervoer in deze regio te kunnen opereren. Daar ligt nu de uitdaging.” Het bestuur heeft het voornemen om vanaf 2012 op basis van nieuwe regelgeving voor ov-concessies het busvervoer in te besteden aan de RET NV, maar dan moet wel gebleken zijn dat de RET NV markconform opereert.

Het dagelijks bestuur beoogt dat het gehele grootstedelijk busvervoer, inclusief het vervoer in de vier deelgebieden van de concessie Streek Overig, zal vallen binnen de werkingssfeer van het nieuwe Besluit Personenvervoer 2000. Indien dit het geval is, zal het dagelijks bestuur met Connexxion spreken over het aandeel Connexxion in het totaal van het busvervoer. Indien geen verlenging van deze concessie mogelijk is, moet de concessie Streek Overig worden aanbesteed per 2009.

Complex
Het openbaar vervoer in de regio kent vele facetten waar rekening mee moet worden gehouden. Niet alleen de samenhang tussen rail en bus, maar ook de relatie met sociale veiligheid en de exploitatie maken het openbaar vervoer in deze regio ingewikkeld. Met het nieuwe Programma van Eisen, dat binnenkort wordt vastgesteld, kan de stadsregio het busvervoer in de regio verder verbeteren en eisen stellen aan de wijze waarop vervoerders het busvervoer organiseren en exploiteren. Reizigers kunnen op die wijze maximaal profiteren van het openbaar vervoer in de regio.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Rotterdam