Kamervragen over treinreizigers in ademnood

Den Haag – Op 5 februari 2007 heeft staatssecretaris Schultz van Haegen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van de leden Madlener en Van Hijum.

Hieronder leest u de volledig brief br.470 Kamervragen inzake treinreizigers in ademnood | Kamerstuk | 2007-02-05.

Geachte voorzitter,

Bij deze bied ik u de antwoorden op vragen van de leden Madlener en Van Hijum aan.
Vragen van het lid Madlener aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over treinreizigers in ademnood.

 • 1 Heeft u kennis genomen van het bericht(1)1 over treinreizigers die in een overvolle trein in de ochtendspits in ademnood zijn geraakt?
  1 Ja
  (1)http://www.nu.nl/news/940652/12/Reizigers_in_ademnood_door_overvolle_trein.html
 • 2 Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  2 Het aantal reizigers op het traject Zoetermeer-Den Haag is op dit moment groter dan normaal omdat RandstadRail niet rijdt vanwege problemen met techniek en veiligheid. NS heeft, om de extra toeloop van reizigers op te vangen, op verzoek van de Stadsregio Haaglanden extra treinen ingezet: 9 stoptreinen zijn verlengd van 4 naar 6 bakken en 5 Intercity’s op het traject Gouda – Den Haag maken in de ochtendspits een extra stop in Zoetermeer. De inschatting van NS is dat in de spits er ruim 1000 extra klanten en op dagbasis rond de 3000 klanten extra in Zoetermeer instappen. Desondanks is door een samenloop van omstandigheden – naar het zich laat aanzien een wisselstoring waardoor minder treinen reden en het stilzetten van deze trein door de Railverkeersleiding – de genoemde situatie op station Voorburg ontstaan. Momenteel vindt nog nader onderzoek plaats naar de exacte oorzaken.
 • 3 Wat gaat u doen om dit te voorkomen?
  3 Zolang RandstadRail niet rijdt zet NS extra treinen in op het traject Zoetermeer – Den Haag. Voor wat betreft het stilliggen van RandstadRail ga ik er vanuit dat de verantwoordelijke stadsregio Haaglanden voor adequaat vervangend vervoer zorgt. Zoals aangegeven in het Algemeen Overleg met uw Kamer op 17 januari 2007, zal de Minister hierover contact opnemen met de stadsregio Haaglanden.
 • 4 Zijn de capaciteitsproblemen op het traject Zoetermeer/Den Haag structureel? Zo ja, kunnen er op korte termijn van u voorstellen verwacht worden om deze op te lossen?
  4 Nee, zie mijn antwoord op vraag 2 en 3.
 • 5 Is de veiligheid van passagiers of NS-personeel op enig moment in gevaar gekomen?
  5 De procedure bij NS is dat de hoofdconducteur als chef van de trein op basis van haar/zijn vakmanschap de veiligheidssituatie beoordeelt. Bij de trein op station Voorburg is op basis van de inschatting door de hoofdconducteur de trein ontruimd om een onveilige situatie te voorkomen.

Vragen van het lid Van Hijum (CDA) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het ontruimen van een overvolle trein op station Voorburg.

 • 1 Bent u reeds in contact getreden met de Nederlandse Spoorwegen om na te gaan wat de oorzaak van het incident is geweest op station Voorburg(2)?
  1 Ja. Zie ook het antwoord 2 op de vragen van lid Madlener.
  (2)De Telegraaf, 11 januari 2007
 • 2 Klopt het dat sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling op de trajecten Gouda-Den Haag, Geldermalsen-Utrecht en Utrecht-Amsterdam-Bijlmer vaker sprake is van (over)volle treinen?
  2 Voor het ingaan van een nieuwe dienstregeling heeft NS een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit op trajecten. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling monitort NS de bezettingsgraad van de treinen dagelijks. In praktijk kan blijken dat de vervoervraag anders is dan vooraf is ingeschat. NS stuurt de materieelinzet bij waar nodig. Op de door u genoemde trajecten is in de eerste weken van de dienstregeling sprake geweest van treinen die voller zaten dan de comfortnormen van NS toestaan. Op het traject Gouda-Den Haag is het niet rijden van RandstadRail een belangrijke oorzaak voor de volle treinen. Inmiddels is op ruim 20 trajecten extra capaciteit ingezet door NS, of wordt dat binnenkort gedaan. Bij deze trajecten horen onder meer Gouda-Den Haag en Tiel-Geldermalsen-Utrecht. Voor het station Amsterdam Bijlmer/Arena zijn extra Intercity-stops ingepland.
 • 3 Bent u bereid om bij de NS er op aan te dringen om op korte termijn maatregelen te nemen op drukke trajecten om incidenten, zoals op station Voorburg, te voorkomen?
  3 Ik heb reeds contact gehad met NS (zoals bij het antwoord op vraag 2 aangegeven) en heb van NS begrepen dat op een aantal trajecten inmiddels maatregelen is genomen. Daarnaast zijn ook op de trajecten Nijmegen-Den Bosch, Amersfoort-Amsterdam, Nijmegen-Zwolle, Utrecht-Tiel/Den Bosch en Leeuwarden-Rotterdam treinen verlengd. Verder studeert NS nog op een tiental trajecten en heeft NS, mede vanwege de groeiende vervoervraag, inmiddels extra materieel besteld.
 • 4 Kunt u aangeven in hoeverre de NS voldoet aan de in het vervoerplan gestelde norm voor een zitplaatsgarantie? Bent u van plan om de NS te houden aan de norm voor een redelijke kans op een zitplaats? Zo ja, hoe?
  4 In het vigerende Vervoerplan 2006 zijn afspraken gemaakt met NS ten aanzien van de volgende indicatoren: geplande zitplaatsgarantie in de spits en het klantoordeel over de zitplaatskans in de spits. Voor de geplande zitplaatsgarantie geldt een grenswaarde van 2,5; voor het klantoordeel een richtwaarde van 71%. Van NS heb ik begrepen dat voor geheel 2006 71% van de klanten van NS een 7 of hoger gaf voor de zitplaatskans in de spits. Daarmee voldoet NS aan de richtwaarde. Ik beschik nog niet over verdere realisatiecijfers over de dienstregeling 2007. Conform de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet dient NS uiterlijk 31 augustus 2007 de realisatiecijfers over de zitplaatskans in de eerste helft van 2007 aan mij te rapporteren.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT mw drs M.H. Schultz van Haegen