Roermond sluis en stuw in 2021 foto Rijkswaterstaat
BIJ DUIKINSPECTIE

Opnieuw scheuren gevonden in stuw Roermond

Sluis en stuw Roermond. Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat komend jaar alle jukken van stuw Roermond vervangen. Dat gebeurt nadat bij duikinspecties in september opnieuw scheuren waren ontdekt. Dat was in februari ook al het geval. Toen werden de scheuren dichtgelast, en dat gebeurde ook met de recent ontdekte scheuren. Volgend jaar wordt begonnen met vervangen van alle jukken.

De jukken vormen de ‘staanders’ van het neerlaatbare deel van de stuw. In de jukken zitten meerdere beweegbare schuiven die zorgen dat er meer of minder water wordt doorgelaten. Bij veel afvoer van de Maas worden de schuiven verwijderd en worden de lege jukken plat op de bodem gelegd zodat het rivierwater vrijelijk door kan stromen.

Gemonitord

Na de vondst van de scheuren in februari werd de stuw verstevigd met een schoorconstructie aan de benedenzijde van de stuw. Daarmee werden drie jukken verstevigd. Daarna is bij lage afvoer van de Maas laswerk gedaan. De stand en toestand van de jukken is vervolgens nauwlettend gemonitord. Bij duikinspecties in september werden opnieuw scheuren ontdekt. Die zijn inmiddels gerepareerd, zegt Rijkswaterstaat.

Stuw Roermond is een van de zeven stuwen in de Maas waarmee Rijkswaterstaat het waterpeil kan beïnvloeden. De stuw is op dit moment gezet, dat betekent dat alle schuiven erin zitten. Als de afvoer van de Maas hoger dan 400 m3/s wordt, haalt Rijkswaterstaat de eerste rij schuiven van dit deel van de stuw weg. Zo kan het water sneller wegstromen.

Kraanschip

Om de onderdelen, de schuiven, uit de stuw te halen of er weer in te zetten, wordt normaalgesproken de eigen kraan van de stuw gebruikt. Deze rijdt over rails die op de stuw ligt en zet de schuiven of haalt ze eruit. Om de stuw minimaal te belasten zal dit de volgende keer met een kraanschip worden gedaan. Dat is in februari ook gebeurd.

Voor de zekerheid blijven de tweede en derde rij schuiven staan. Dat kan bij hogere afvoeren betekenen dat het overloopgebied bij de Weerd eerder volstroomt dan normaal. Als de afvoer weer gaat zakken en daarmee de waterstand, kijkt Rijkswaterstaat of de schotten veilig teruggeplaatst kunnen worden. Als dit niet zo is, kan een situatie ontstaan dat het Maaspeil bovenstrooms van stuw Roermond verder zal zakken dan normaal.

Woonbootbewoners

Zonder de bovenste rij zal dit normaalgesproken maximaal 56 cm lager zijn. Hierover zijn de belanghebbenden, zoals woonbootbewoners, geïnformeerd. De jukken zijn nu hersteld door ze te lassen, maar worden vanaf komend jaar vervangen in het kader van groot onderhoud. Deze operatie maakt onderdeel uit van het werk dat in september aan Mourik Infra gegund is. De start van dit werk is gepland na het hoogwaterseizoen.

De stuw Roermond stamt uit 1926 en is een Rijksmonument.

Lees ook:

Schade aan monumentale stuw Roermond vastgesteld

Limburg krijgt er 5 kilometer aan dijken bij

Auteur: Redactie

Opnieuw scheuren gevonden in stuw Roermond | Infrasite
Roermond sluis en stuw in 2021 foto Rijkswaterstaat
BIJ DUIKINSPECTIE

Opnieuw scheuren gevonden in stuw Roermond

Sluis en stuw Roermond. Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat komend jaar alle jukken van stuw Roermond vervangen. Dat gebeurt nadat bij duikinspecties in september opnieuw scheuren waren ontdekt. Dat was in februari ook al het geval. Toen werden de scheuren dichtgelast, en dat gebeurde ook met de recent ontdekte scheuren. Volgend jaar wordt begonnen met vervangen van alle jukken.

De jukken vormen de ‘staanders’ van het neerlaatbare deel van de stuw. In de jukken zitten meerdere beweegbare schuiven die zorgen dat er meer of minder water wordt doorgelaten. Bij veel afvoer van de Maas worden de schuiven verwijderd en worden de lege jukken plat op de bodem gelegd zodat het rivierwater vrijelijk door kan stromen.

Gemonitord

Na de vondst van de scheuren in februari werd de stuw verstevigd met een schoorconstructie aan de benedenzijde van de stuw. Daarmee werden drie jukken verstevigd. Daarna is bij lage afvoer van de Maas laswerk gedaan. De stand en toestand van de jukken is vervolgens nauwlettend gemonitord. Bij duikinspecties in september werden opnieuw scheuren ontdekt. Die zijn inmiddels gerepareerd, zegt Rijkswaterstaat.

Stuw Roermond is een van de zeven stuwen in de Maas waarmee Rijkswaterstaat het waterpeil kan beïnvloeden. De stuw is op dit moment gezet, dat betekent dat alle schuiven erin zitten. Als de afvoer van de Maas hoger dan 400 m3/s wordt, haalt Rijkswaterstaat de eerste rij schuiven van dit deel van de stuw weg. Zo kan het water sneller wegstromen.

Kraanschip

Om de onderdelen, de schuiven, uit de stuw te halen of er weer in te zetten, wordt normaalgesproken de eigen kraan van de stuw gebruikt. Deze rijdt over rails die op de stuw ligt en zet de schuiven of haalt ze eruit. Om de stuw minimaal te belasten zal dit de volgende keer met een kraanschip worden gedaan. Dat is in februari ook gebeurd.

Voor de zekerheid blijven de tweede en derde rij schuiven staan. Dat kan bij hogere afvoeren betekenen dat het overloopgebied bij de Weerd eerder volstroomt dan normaal. Als de afvoer weer gaat zakken en daarmee de waterstand, kijkt Rijkswaterstaat of de schotten veilig teruggeplaatst kunnen worden. Als dit niet zo is, kan een situatie ontstaan dat het Maaspeil bovenstrooms van stuw Roermond verder zal zakken dan normaal.

Woonbootbewoners

Zonder de bovenste rij zal dit normaalgesproken maximaal 56 cm lager zijn. Hierover zijn de belanghebbenden, zoals woonbootbewoners, geïnformeerd. De jukken zijn nu hersteld door ze te lassen, maar worden vanaf komend jaar vervangen in het kader van groot onderhoud. Deze operatie maakt onderdeel uit van het werk dat in september aan Mourik Infra gegund is. De start van dit werk is gepland na het hoogwaterseizoen.

De stuw Roermond stamt uit 1926 en is een Rijksmonument.

Lees ook:

Schade aan monumentale stuw Roermond vastgesteld

Limburg krijgt er 5 kilometer aan dijken bij

Auteur: Redactie