Zandkreeksluis Goes (foto: Thomas Fasting)
'GRATIS EENTJE EXTRA'

Rijkswaterstaat komt met innovatieve aanpak bij aanbesteding van sluizen

Zandkreeksluis Goes Thomas Fasting

De Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert zijn na vele jaren intensief gebruik toe aan renovatie. Rijkswaterstaat is daarom onlangs gestart met de aanbesteding voor het werk. De opdracht voor renovatie van de Zandkreeksluis heeft inmiddels op Tenderned gestaan.

Naar verwachting wordt de opdracht definitief gegund in september 2023. Na een goedgekeurd ontwerp start de renovatie volgens planning in 2025. Bij een goed verloop van het project Zandkreeksluis, mag dezelfde opdrachtnemer ook de renovatie van Sluiscomplex Hansweert op zich nemen.

Portfolioaanpak

Met deze portfolioaanpak worden vergelijkbare projecten gecombineerd. Dezelfde ondernemer voert vergelijkbare projecten herhaald, na elkaar uit. Rijkswaterstaat wil zo bedrijven stimuleren om te te innoveren en te verduurzamen. Ook wordt het mogelijk om over meerdere projecten heen investeringsinspanningen en -kosten terug te verdienen. Met het portfolio Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert past Rijkswaterstaat deze aanpak voor het eerst toe bij de renovatie van sluizen.

Een 2-fasen aanpak houdt in dat de aanbesteding is onderverdeeld in een aparte ontwerpfase en uitvoeringsfase. In de eerste fase doen Rijkswaterstaat en marktpartijen het onderzoek en het ontwerp, de aanneemsom en de risicoverdeling. Pas daarna wordt de prijs bepaald en gaat het project naar fase 2, de uitvoering.

Innovatief

De nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer tijdens de ontwerpfase draagt bij aan de beste oplossingen, een juiste inschatting van risico’s en eerlijke afspraken daarover. Zowel de 2-fasen aanpak als de portfolioaanpak komen voort uit het programma Op weg naar een vitale infrasector. Daarin werken de bedrijven en Rijkswaterstaat aan een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Zandkreek

Het complex Zandkreek dateert van 1960 en nadert het einde van haar levensduur. Het gehele complex bestaat naast de sluis ook uit een dam, twee bruggen en een weg. Verschillende onderdelen zijn aan renovatie of vervanging toe.

De werkzaamheden omvatten onder andere nieuwe systemen voor bediening, besturing en bewaking, vervangen sluisdeuraandrijvingen, aanpassingen vanuit de nieuwe machinerichtlijn en renovatie van diverse werktuigbouwkundige en civiele constructies. Na een periode van voorbereiding is de aanbesteding voor de renovatie gestart en kunnen geïnteresseerde aannemers zich melden.

Sluis Hansweert (foto: Paul van Baardwijk/Studio Retouched)
Sluis Hansweert (foto: Paul van Baardwijk/Studio Retouched)

Hansweert

Het Sluiscomplex Hansweert werd in 1987 in gebruik genomen. Het is een belangrijke schakel voor de beroepsvaart op de corridor Antwerpen-Rotterdam. De benodigde werkzaamheden aan Sluiscomplex Hansweert komen voor een groot deel overeen met de werkzaamheden die nodig zijn aan de Zandkreeksluis.

Lees ook:

Mourik knapt vier Maasstuwen op

Bijzonder: Rijkswaterstaat ontraadt bedrijven in te schrijven op aanbestedingen

Auteur: Redactie

Rijkswaterstaat komt met innovatieve aanpak bij aanbesteding van sluizen | Infrasite
Zandkreeksluis Goes (foto: Thomas Fasting)
'GRATIS EENTJE EXTRA'

Rijkswaterstaat komt met innovatieve aanpak bij aanbesteding van sluizen

Zandkreeksluis Goes Thomas Fasting

De Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert zijn na vele jaren intensief gebruik toe aan renovatie. Rijkswaterstaat is daarom onlangs gestart met de aanbesteding voor het werk. De opdracht voor renovatie van de Zandkreeksluis heeft inmiddels op Tenderned gestaan.

Naar verwachting wordt de opdracht definitief gegund in september 2023. Na een goedgekeurd ontwerp start de renovatie volgens planning in 2025. Bij een goed verloop van het project Zandkreeksluis, mag dezelfde opdrachtnemer ook de renovatie van Sluiscomplex Hansweert op zich nemen.

Portfolioaanpak

Met deze portfolioaanpak worden vergelijkbare projecten gecombineerd. Dezelfde ondernemer voert vergelijkbare projecten herhaald, na elkaar uit. Rijkswaterstaat wil zo bedrijven stimuleren om te te innoveren en te verduurzamen. Ook wordt het mogelijk om over meerdere projecten heen investeringsinspanningen en -kosten terug te verdienen. Met het portfolio Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert past Rijkswaterstaat deze aanpak voor het eerst toe bij de renovatie van sluizen.

Een 2-fasen aanpak houdt in dat de aanbesteding is onderverdeeld in een aparte ontwerpfase en uitvoeringsfase. In de eerste fase doen Rijkswaterstaat en marktpartijen het onderzoek en het ontwerp, de aanneemsom en de risicoverdeling. Pas daarna wordt de prijs bepaald en gaat het project naar fase 2, de uitvoering.

Innovatief

De nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer tijdens de ontwerpfase draagt bij aan de beste oplossingen, een juiste inschatting van risico’s en eerlijke afspraken daarover. Zowel de 2-fasen aanpak als de portfolioaanpak komen voort uit het programma Op weg naar een vitale infrasector. Daarin werken de bedrijven en Rijkswaterstaat aan een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Zandkreek

Het complex Zandkreek dateert van 1960 en nadert het einde van haar levensduur. Het gehele complex bestaat naast de sluis ook uit een dam, twee bruggen en een weg. Verschillende onderdelen zijn aan renovatie of vervanging toe.

De werkzaamheden omvatten onder andere nieuwe systemen voor bediening, besturing en bewaking, vervangen sluisdeuraandrijvingen, aanpassingen vanuit de nieuwe machinerichtlijn en renovatie van diverse werktuigbouwkundige en civiele constructies. Na een periode van voorbereiding is de aanbesteding voor de renovatie gestart en kunnen geïnteresseerde aannemers zich melden.

Sluis Hansweert (foto: Paul van Baardwijk/Studio Retouched)
Sluis Hansweert (foto: Paul van Baardwijk/Studio Retouched)

Hansweert

Het Sluiscomplex Hansweert werd in 1987 in gebruik genomen. Het is een belangrijke schakel voor de beroepsvaart op de corridor Antwerpen-Rotterdam. De benodigde werkzaamheden aan Sluiscomplex Hansweert komen voor een groot deel overeen met de werkzaamheden die nodig zijn aan de Zandkreeksluis.

Lees ook:

Mourik knapt vier Maasstuwen op

Bijzonder: Rijkswaterstaat ontraadt bedrijven in te schrijven op aanbestedingen

Auteur: Redactie