RAAMCONTRACT

Alliantie renoveert RWZI Tilburg

RWZI Tilburg Mobilis

De installaties van de rioolwaterzuivering Tilburg zijn aan vervanging toe. Ze zijn niet alleen verouderd, ook de waterkwaliteit moet verbeterd worden. Dat gebeurt de komende twee jaar tijdens een grootscheepse renovatie. De klus wordt uitgevoerd door de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), die bestaat uitMobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco en waterschap De Dommel . Maar ’tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’ want het rioolwater blijft toestromen.

Dit is de wereld van bezinkbassins, biogasinstallaties en zuiveringsslib. De wereld van water, beton en installaties met heel veel kabels en leidingen. Na de mechanische zuivering gaat het afvalwater naar drie voorbezinktanks waar het primair slib wordt onttrokken. Afgelopen jaar heeft één gezamenlijk team aan het ontwerp voor de aeratietanks gewerkt. Daarnaast lopen andere deelprojecten, zoals de aanpassing van de mechanische zuivering, de bedrijfswaterinstallatie en de vervanging van diverse assets op de RWZI, de zogenaamde Lange Termijn Assets Planning (LTAP).

Raamcontract

Waterschap De Dommel heeft bij deze renovatie gekozen voor een raamcontract van drie jaar met de optie om drie keer een jaar te verlengen. ‘Buiten de aanpassing van de aeratietanks wisten we eigenlijk nog weinig over de inhoud van dit project toen we het contract tekenden. Maar het is juist prettig om gezamenlijk op te trekken en te beslissen,’ zegt technisch manager André Welmer van Mobilis.

Grofweg is de aanpassing van de aeratietanks te verdelen in 50 procent mechanische installaties, 30 procent elektrotechnische installaties en 20 procent civiele constructies. ‘Hier komen alle disciplines samen. Waterspecialisten vanuit de procestechnologie, werktuigbouw, E&I en civiel. Technisch is de klus niet heel ingewikkeld. Er is veel kennis en ervaring, want de verregaande verwijdering van nutriënten wordt veel toegepast in Nederland.

Andre Welmer © foto Mobilis

Veiligheid

Welmer: ‘Ingewikkeld zijn de acht faseringen om het werk uit te voeren zonder het proces te verstoren. Het water blijft naar de RWZI toekomen, ook tijdens de ombouwfase.’ Fase voor fase gaan de tanks uit bedrijf. Grootste risico is een dalende effluentkwaliteit door beperkte beschikbaarheid van tankvolume en beluchting tijdens de ombouw. ‘Dat risico wil je vermijden, dus daar nemen we extra beheersmaatregelen voor. Verder is veiligheid tijdens de bouw een belangrijk aandachtspunt. We hebben hier te maken met diepe tanks en besloten ruimtes. Dat vergt extra voorbereiding van maatregelen. Daarnaast is veiligheid voor de exploitatiefase een belangrijk punt. Een goed doordacht ontwerp zorgt ervoor dat ook na oplevering medewerkers veilig aan de slag kunnen,’ zegt Welmer .

Eind september is het Definitieve Ontwerp van RWZI Tilburg gepresenteerd aan het bestuur van Waterschap De Dommel en het complete bouwteam. Het resultaat is een robuuste installatie met het oog op toekomstige ontwikkelingen, kosten, energie en beperken van (lachgas)emissies. Het karwei gaat volgend jaar van start. (bron: Mobilis)

Lees ook:

Drinkwatersector slaat alarm: levering drinkwater staat onder druk

Waterschappen zuiveren meer rioolwater en maken gas

Auteur: Redactie