TEKORT DREIGT

Drinkwatersector slaat alarm: levering drinkwater staat onder druk

Druppelende kraan Unsplash/Luis Quintero

Uit onderzoek van Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) blijkt dat de sector onder druk staat. Alle drinkwaterbedrijven hebben al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig. Bij drie van de tien bedrijven is zelfs per direct meer productiecapaciteit noodzakelijk.

De drinkwaterbedrijven hebben te maken met een toenemende watervraag door bevolkingsgroei, economische groei, en regionaal stedelijke uitbreiding. Daarom hebben alle drinkwaterbedrijven per direct of voor 2030 meer productiecapaciteit nodig. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens.

Zuinig

In een aantal regio’s zijn er nu al knelpunten die het voldoen aan de drinkwatervraag bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Wat verder in die toekomst kijkend, kunnen deze problemen zich in nog meer regio’s voordoen als er niet tijdig actie wordt ondernomen. Drinkwaterbedrijven zetten zich in om bewust en zuinig waterverbruik te bevorderen. Maar zij – en overheden – kunnen én mogen geen enkel risico nemen met het verzekeren van de toekomstige drinkwatervoorziening, zegt de Vewin.

Als er nu geen maatregelen genomen worden krijgen op den duur alle drinkwaterbedrijven met knelpunten te maken in het nakomen van de leveringsplicht. De drinkwaterbedrijven stellen alles in het werk om overal drinkwater te kunnen blijven leveren, maar zij kunnen dat zeker niet alleen. De drinkwaterbedrijven hebben een leveringsplicht, de overheden een zorgplicht.

Robuust

Vewin-voorzitter Peter van der Velden: ‘Het drinkwater van morgen vraagt vandaag al om extra maatregelen. Natuurlijk zetten wij in op bewust en zuinig drinkwatergebruik. Maar ons land groeit de komende 20 jaar met zo’n 1,5 miljoen inwoners en misschien nog wel meer. Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op een verder groeiende drinkwaterbehoefte en daarmee willen én mogen we geen enkel risico nemen. Het gaat om belangrijke keuzes waardoor de watersector ook op langere termijn robuust kan blijven.’

Nieuwe bronnen

Al eerder hebben de drinkwaterbedrijven aangegeven zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er op tijd goed drinkwater beschikbaar is voor de ruim 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen. Daarom moet er meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe (waaronder alternatieve) bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven moeten ruimte krijgen die bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Daarnaast moet de kwaliteit van bestaande drinkwaterbronnen beter beschermd worden. Ook is meer ruimte nodig voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit, schrijft de Vewin.

Lees ook:

ADS Groep Water start betaald omscholingstraject

BAM: drinkwaterleiding van Dorst naar Breda

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Drinkwatersector slaat alarm: levering drinkwater staat onder druk | Infrasite
TEKORT DREIGT

Drinkwatersector slaat alarm: levering drinkwater staat onder druk

Druppelende kraan Unsplash/Luis Quintero

Uit onderzoek van Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) blijkt dat de sector onder druk staat. Alle drinkwaterbedrijven hebben al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig. Bij drie van de tien bedrijven is zelfs per direct meer productiecapaciteit noodzakelijk.

De drinkwaterbedrijven hebben te maken met een toenemende watervraag door bevolkingsgroei, economische groei, en regionaal stedelijke uitbreiding. Daarom hebben alle drinkwaterbedrijven per direct of voor 2030 meer productiecapaciteit nodig. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens.

Zuinig

In een aantal regio’s zijn er nu al knelpunten die het voldoen aan de drinkwatervraag bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Wat verder in die toekomst kijkend, kunnen deze problemen zich in nog meer regio’s voordoen als er niet tijdig actie wordt ondernomen. Drinkwaterbedrijven zetten zich in om bewust en zuinig waterverbruik te bevorderen. Maar zij – en overheden – kunnen én mogen geen enkel risico nemen met het verzekeren van de toekomstige drinkwatervoorziening, zegt de Vewin.

Als er nu geen maatregelen genomen worden krijgen op den duur alle drinkwaterbedrijven met knelpunten te maken in het nakomen van de leveringsplicht. De drinkwaterbedrijven stellen alles in het werk om overal drinkwater te kunnen blijven leveren, maar zij kunnen dat zeker niet alleen. De drinkwaterbedrijven hebben een leveringsplicht, de overheden een zorgplicht.

Robuust

Vewin-voorzitter Peter van der Velden: ‘Het drinkwater van morgen vraagt vandaag al om extra maatregelen. Natuurlijk zetten wij in op bewust en zuinig drinkwatergebruik. Maar ons land groeit de komende 20 jaar met zo’n 1,5 miljoen inwoners en misschien nog wel meer. Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op een verder groeiende drinkwaterbehoefte en daarmee willen én mogen we geen enkel risico nemen. Het gaat om belangrijke keuzes waardoor de watersector ook op langere termijn robuust kan blijven.’

Nieuwe bronnen

Al eerder hebben de drinkwaterbedrijven aangegeven zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er op tijd goed drinkwater beschikbaar is voor de ruim 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen. Daarom moet er meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe (waaronder alternatieve) bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven moeten ruimte krijgen die bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Daarnaast moet de kwaliteit van bestaande drinkwaterbronnen beter beschermd worden. Ook is meer ruimte nodig voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit, schrijft de Vewin.

Lees ook:

ADS Groep Water start betaald omscholingstraject

BAM: drinkwaterleiding van Dorst naar Breda

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie