PLANNEN

Noord-Nederland maakt afspraken met Rijk over Lelylijn

Een impressie van de Lelylijn graphic Lelylijn.nl

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de Lelylijn, de rechtstreekse spoorverbinding tussen Leeuwarden/Groningen en de Randstad. Dit is een van de afspraken die het Rijk en Noordelijke overheden vorige week met elkaar hebben gemaakt, zo meldt de provincie Friesland.

Het gaat om een onderzoek waarbij alle mogelijke varianten tegen het licht worden gehouden. Voor dit onderzoek en de nieuw op te richten projectorganisatie wordt acht miljoen euro uitgetrokken. Rijk en regio betalen allebei de helft van die kosten. ‘Dit is een belangrijke stap richting de realisatie van de Lelylijn,’ zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Friesland. ‘We zijn blij dat zowel Rijk als regio hiermee onderkennen hoe belangrijk ze het vinden de Lelylijn er snel komt.’

200 km/u

Al sinds de jaren-80 is er sprake van plannen om het noorden van het land via rechtstreeks spoor met de Randstad te verbinden. Oorspronkelijk werd gesproken van de Zuiderzeelijn. Inmiddels is het project omgedoopt tot Lelylijn die loopt tussen Lelystad en Groningen. Verder is er nu sprake van een hogesnelheidslijn met treinen die tot 200 km/u kunnen rijden.

Kostenraming

Er zijn intussen meerdere studies uitgevoerd, maar tot concrete plannen is het tot nu toe niet gekomen. Mocht de Lelylijn worden uitgevoerd, dan is er sprake van een megaproject dat veel werk voor de sector oplevert. Een kostenraming van twee jaar geleden liet zien dat het Rijk tussen de 3,6 en 7,2 miljard euro zou moeten investeren.

Lees ook:

Eerder onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn

Noord-Nederland: 220.000 extra huizen in ruil voor spoorinvesteringen

Voorbeeld van een mogelijk traject

Auteur: Redactie

Noord-Nederland maakt afspraken met Rijk over Lelylijn | Infrasite
PLANNEN

Noord-Nederland maakt afspraken met Rijk over Lelylijn

Een impressie van de Lelylijn graphic Lelylijn.nl

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de Lelylijn, de rechtstreekse spoorverbinding tussen Leeuwarden/Groningen en de Randstad. Dit is een van de afspraken die het Rijk en Noordelijke overheden vorige week met elkaar hebben gemaakt, zo meldt de provincie Friesland.

Het gaat om een onderzoek waarbij alle mogelijke varianten tegen het licht worden gehouden. Voor dit onderzoek en de nieuw op te richten projectorganisatie wordt acht miljoen euro uitgetrokken. Rijk en regio betalen allebei de helft van die kosten. ‘Dit is een belangrijke stap richting de realisatie van de Lelylijn,’ zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Friesland. ‘We zijn blij dat zowel Rijk als regio hiermee onderkennen hoe belangrijk ze het vinden de Lelylijn er snel komt.’

200 km/u

Al sinds de jaren-80 is er sprake van plannen om het noorden van het land via rechtstreeks spoor met de Randstad te verbinden. Oorspronkelijk werd gesproken van de Zuiderzeelijn. Inmiddels is het project omgedoopt tot Lelylijn die loopt tussen Lelystad en Groningen. Verder is er nu sprake van een hogesnelheidslijn met treinen die tot 200 km/u kunnen rijden.

Kostenraming

Er zijn intussen meerdere studies uitgevoerd, maar tot concrete plannen is het tot nu toe niet gekomen. Mocht de Lelylijn worden uitgevoerd, dan is er sprake van een megaproject dat veel werk voor de sector oplevert. Een kostenraming van twee jaar geleden liet zien dat het Rijk tussen de 3,6 en 7,2 miljard euro zou moeten investeren.

Lees ook:

Eerder onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn

Noord-Nederland: 220.000 extra huizen in ruil voor spoorinvesteringen

Voorbeeld van een mogelijk traject

Auteur: Redactie