Kamervragen over start reizigersvervoer op HSL

Den Haag – Op 4 februari 2008 heeft minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de start van het reizigersvervoer op de HSL-Zuid.

Hieronder leest u de volledige brief 2008765274 kamervragen van het lid Koopmans over de start van het reizigersvervoer op de HSL-zuid. Kamerstuk | 2008-02-04.

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Koopmans op 22 januari 2008 heeft gesteld over de start van het reizigersvervoer op de HSL-Zuid.

1. Hebt u kennisgenomen van het artikel ’Reizigersvervoer op de HSL pas in 2009’?

1. Ja.

2. Is het waar dat niet bekend is of de On Board Units voor de tijdelijke treinen alsnog beschikbaar komen?

2. Vanaf september 2007 test Bombardier de On Board Unit van het tijdelijke TRAXX-materieel op de HSL-Zuid. Volgens opgave van de fabrikant zullen deze testen met een zekerheid van 90% nog tot eind februari doorgaan. Vervolgens zullen de TRAXX-locomotieven in het voorjaar 2008 beschikbaar komen voor de start van het proefbedrijf.

3. Heeft de hoge werkdruk bij de toeleveranciers gevolgen voor de streefdatum voor de start van het tijdelijke vervoer met 160 kilometer per uur? Zo ja, hebt u daar inzicht in?

3. Ik heb uw Kamer al eerder geïnformeerd over de problemen rond de introductie van het tijdelijke materieel op de HSL-Zuid en de ontwikkeling van ETCS-systemen in zijn algemeenheid. Ook bij de grote bedrijven is de expertise voor de ontwikkeling van ETCS-software schaars. In de huidige planningen is hiermee rekening gehouden. Momenteel is de Staat nauw betrokken bij de voortgang die de betrokken partijen boeken. Met Bombardier wordt op grond van wederzijdse informatie een zo realistisch mogelijke planning opgesteld.

4. Kunt u de Kamer informeren over de meest actuele streefdata voor de start van het tijdelijke vervoer en het vervoer met 300 kilometer per uur?

4. Zoals ik herhaaldelijk in uw Kamer aangaf wil ik mij niet binden aan harde data als daar nog veel onzekerheden aan verbonden zijn. Ik verwacht een indicatie te kunnen geven van de streefdata bij de aanbieding van de eerstvolgende voortgangsrapportage van de HSL-Zuid.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over testprogramma HSL (22-01-2008)
Start tijdelijk vervoer HSL in december te risicovol (09-10-2007)

Kamerbrief over verschuiven aanvangsdatum HSL (15-06-2007)