Kamerbrief over Indienststelling Betuweroute

Den Haag – Op 9 maart 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de indienststelling van de Betuweroute.

Hieronder leest u de volledig brief br.525. Indienststelling Betuweroute | Kamerstuk | 2007-03-09.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de vraag van de vaste commissie voor verkeer en waterstaat van
8 maart 2007 (kenmerk 07-VW-B-012) over de planning van de indienststelling van de Betuweroute het volgende.

Tijdens het algemeen overleg met uw kamer over de Betuweroute op 14 februari 2007 heeft mijn voorganger minister Peijs u toegezegd u nog in februari 2007 te informeren over de planning van de resterende werkzaamheden aan de tunneltechnische installaties, en de audit die op deze planning wordt uitgevoerd. Op basis van de planning en de audit zal een nieuwe datum worden vastgesteld waarop de Betuweroute in gebruik wordt genomen.

Bij deze laat ik u weten dat de planning van de resteren werkzaamheden aan de tunneltechnische installaties inmiddels is opgesteld. De audit op deze planning is echter nog gaande. Naar verwachting zal de audit binnen een week zijn afgerond waarna ik u zal informeren over de nieuwe datum voor de ingebruikname van de Betuweroute.

Het bij uw brief van 8 maart 2007 gevoegde artikel van de website Verkehrs rundschau.de neem ik voor kennisgeving aan. Het artikel bevat geen nieuwe informatie.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over Indienststelling Betuweroute (13-02-2007)