Beveiliging Betuweroute ligt op schema

Utrecht – In juni 2005 reden op de Betuweroute de eerste treinen tussen Sliedrecht en Gorinchem. Dit traject is het eerste gedeelte van de Betuweroute dat operationeel is. Het betrof hier een proef met het beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System), de nieuwe Europese standaard voor treinbeveiliging. Het systeem kenmerkt zich door het ontbreken van de traditionele seinen langs het baanvak. De noodzakelijke informatie wordt direct via beeldschermen aan de machinist verstrekt. Hierbij wordt rekening gehouden met de exacte positie en snelheid van de trein. Voor de machinist betekent dit niet langer naar buiten kijken of de seinen op rood, groen of geel knipper staan, maar in de cabine naar de monitoren kijken of er gereden mag worden en zo ja, hoe hard. Uniek in Nederland, maar ook uniek voor goederentreinen in heel Europa. Het nieuwe beveiligingssysteem is voor Nederland ontwikkeld door ProRail/BB21 en wordt gebouwd door een consortium van ALSTOM en Holland Railconsult.

Het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS-level 2 is een systeem op basis van zenders en ontvangers. Door middel van bakens in het spoor, de zgn. ‘balises’ en GSMR-technieken wordt de nodige informatie overgebracht aan de machinist. Het systeem controleert of het baanvak voor de trein vrij is en geeft aan tot waar en met welke snelheid veilig kan worden gereden. De treinen die van de Betuweroute gebruik gaan maken, moeten voorzien zijn van speciale boordapparatuur om de signalen te kunnen ontvangen.

Met deze eerste succesvolle testen van ERTMS ligt de beveiliging voor de Betuweroute goed op schema. Vanaf volgend jaar april wordt het hele traject langs de A15 getest en in november 2006 wordt de ERTMS-beveiliging van de hele Betuweroute opgeleverd. Op 1 januari 2007 wordt de Betuweroute officieel in gebruik genomen.

Holland Railconsult is verantwoordelijk voor het railverkeerstechnische voorontwerp en de bouwbegeleiding van ERTMS bij de Betuweroute, ALSTOM levert de systemen en is verantwoordelijk voor de programmering van deze systemen. De Betuweroute is een 160 kilometer lange spoorlijn uitsluitend bestemd voor goederenvervoer. De Betuweroute wordt aangelegd door de Projectorganisatie Betuweroute (PoBr), een onderdeel van ProRaill, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Profiel Holland Railconsult
Holland Railconsult is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor capaciteits-, veiligheids- en milieu- en inpassingsvraagstukken voor een van de drukst bereden spoorwegnetten ter wereld. Vanuit dit perspectief worden klanten bediend in binnen- en buitenland met advies, innovatieve ontwerpen en de realisatie van projecten op het gebied van rail en niet-railgebonden systemen. In 2004 realiseerde Holland Railconsult met 1.300 medewerkers een omzet van 134 miljoen euro. Zie ook www.hollandrailconsult.nl

Profiel ALSTOM
Railvervoer is core business voor ALSTOM. ALSTOM Transport is een wereldleider op het gebied van railproducten, services en systemen, met 4.4 miljard euro jaaromzet en 120.000 medewerkers wereldwijd, verdeeld over 60 landen. Zie ook www.alstom.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Holland Railconsult BV