Geld. Foto: iStock / darkojow

TNO: 50 miljard euro extra nodig voor urgente vernieuwing infrastructuur

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Het vervangen en vernieuwen van bruggen, viaducten en andere civiele infrastructuur wordt de komende jaren veel duurder. Nu gaat het nog om 1 miljard euro per jaar maar in 2050 zal dat zo’n 4 miljard euro zijn, voorspelt TNO. De komende dertig jaar is er zo’n 50 miljard euro meer nodig voor deze vernieuwingsopgave. Ook moeten bouwbedrijven en overheden in staat worden gesteld om het vele werk te plannen en uit te voeren.

TNO deed onderzoek naar de vernieuwing van bruggen, viaducten, kademuren, damwanden en kleine civiele constructies. Dat gebeurde in opdracht van De Bouwagenda. Duidelijk is wel dat er een enorme opgave ligt, want veel van deze objecten zijn verouderd of niet meer optimaal bestand tegen de toegenomen belasting. TNO geeft aan dat er nog veel onzeker is over de exacte opgave, omdat van heel veel objecten niet bekend is wat de exacte levensduur is.

Hele dure operatie

Vanwege die onzekerheden is het TNO-onderzoek uitgevoerd, met een soort nulmeting als resultaat. Het bevat een landelijke prognose die geregeld bijgewerkt en verbeterd moet worden. Zo moeten omvang en timing van de vernieuwingsopgave beter duidelijk worden.

Wel staat vast dat het een hele dure operatie gaat worden, aldus TNO. De jaarlijkse kosten voor vervanging en renovatie van civiele infrastructuur bedragen nu zo’n 1 miljard euro. In 2030 zal dat al zijn opgelopen naar 2 tot 3 miljard euro en in 2050 zal er rond de 4 miljard euro mee gemoeid zijn. Daarna zal het zelfs om 4 tot 6 miljard euro op jaarbasis gaan. De verwachte piek ligt rond 2080, wanneer er zo’n 7 miljard euro per jaar nodig is voor het vernieuwen en vervangen van civiele infrastructuur.

Geld alleen is niet genoeg

“In totaal is er de komende drie decennia circa 50 miljard euro meer nodig”, stelt TNO. Maar er moeten ook voldoende ingenieurs worden opgeleid. En bouwers en overheden moeten wel de mogelijkheden hebben om al dat werk te plannen en doen. Geld alleen is sowieso niet genoeg. TNO doet nog vier specifieke aanbevelingen om de vernieuwingsopgave het hoofd te bieden:

  • Maak periodiek een landelijk prognoserapport, waarin de nu nog grote onzekerheden stapsgewijs kleiner zijn.
  • Professionaliseer het assetmanagement op areaalniveau en richt hiervoor onder meer een centrale organisatie-eenheid in bij elke beheerder of voor een groep kleine beheerders samen.
  • Zet het assetmanagement op grotere afstand van de politiek, om continuïteit in budgetten en planning mogelijk te maken. De politiek stuurt op de kaders en op de afweging kwaliteit-budget.
  • Verbeter de samenwerking tussen beheerders, deel kennis en ervaring met elkaar en geef samen sturing aan programma’s voor kennisontwikkeling en innovatie.

Het rapport is maandag namens De Bouwagenda, provincies en gemeenten aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De bevindingen onderbouwen ook de noodkreet van 26 grote partijen uit de infrasector, die in het Manifest Infra onderstrepen dat de enorme renovatie-opgave zonder innovatie en opschaling niet haalbaar zal zijn.

Auteur: Vincent Krabbendam

TNO: 50 miljard euro extra nodig voor urgente vernieuwing infrastructuur | Infrasite