Merwedebrug. Foto: Rijkswaterstaat

Grote spelers infra: enorme renovatie-opgave onhaalbaar zonder innovatie

Foto: Rijkswaterstaat

Duizenden bruggen, sluizen, tunnels, viaducten en andere civiele kunstwerken in Nederland zijn aan renovatie toe. Een kleine dertig bouwbedrijven, overheden en kennisinstellingen geven in het nieuwe Manifest Infra aan dat dit zonder innovatie en opschaling niet gaat lukken.

In Nederland staan honderduizenden bruggen, sluizen, tunnels, gemalen, viaducten, kades, duikers en andere civiele kunstwerken, zo leggen de ondertekenaars van het manifest uit. De geschatte waarde van dat alles is 300 miljard euro. Maar hoewel de infrastructuur in Nederland over het algemeen goed is, zijn veel van die kunstwerken wel verouderd en bovendien niet altijd meer goed berekend op de steeds zwaardere belasting ervan. Veel objecten moeten daarom de komende jaren worden aangepakt.

Budget niet voldoende

En dat gaat niet zonder meer goed komen, stellen de 26 ondertekenaars van het manifest. Er is innovatie en opschaling nodig in hun ogen. Zij denken dat het huidige beschikbare budget voor duurzame en circulaire vervanging en renovatie de komende jaren niet voldoende zal blijken te zijn. Door goed te monitoren, kan in beeld worden gebracht welke renovaties prioriteit moeten krijgen. Innovatie is verder onder meer nodig om de infrastructuur in Nederland duurzaam en circulair te maken.

Meer duidelijk

Het ondertekenen van het Manifest Infra is een eerste stap in dat proces. De komende tijd zal meer duidelijk worden over hoe de ondertekenaars dat willen gaan bereiken. De volgende partijen hebben zich aangesloten bij het initiatief van De Bouwagenda: Technische Universiteit Eindhoven, Heijmans, Dura Vermeer, Arcadis, Tauw, BTIC, 4TU Bouw, Koninklijke NL Ingenieurs, Witteveen+Bos, TU Delft, Royal Haskoning DHV, Ingenieursbureau Boorsma, University of Twente, VolkerWessels, CROW, Bouwend Nederland, Sweco, BAM, gemeente Rotterdam, provincie Noord-Holland, TNO, Fugro, Techniek Nederland, Antea Group, Iv-infra, WSP en de Bouwagenda.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.