Rijkswaterstaat gunt onderhoud sluizen Weurt en Heumen aan VIVO

luchtfoto sluis Weurt, foto Rijkswaterstaat

De combinatie VIVO Weurt & Heumen neemt de komende vijf jaar het onderhoud van de twee Gelderse sluiscomplexen Weurt en Heumen voor zijn rekening. Tot het werkpakket behoort ook het onderhoud aan twee hefbruggen en een gemaal. De aannemers wonnen de aanbesteding die Rijkswaterstaat hiervoor uitschreef. Het contract, dat een waarde heeft van ruim 17 miljoen euro, gaat per 1 maart 2021 in.

VIVO Weurt & Heumen is een samenwerking van VolkerRail Nederland, KWS Infra en Van Oord Nederland. De aannemers gaan zowel periodiek als levensverlengend onderhoud uitvoeren. Het vast onderhoud bestaat uit het uitvoeren van regelmatige inspecties en het plegen van onderhoud: van onderdelen smeren tot groenonderhoud, veiligheidsmiddelen controleren en storingen snel oplossen. Bij het levensduur verlengend onderhoud gaat het om grotere werkzaamheden, bijvoorbeeld herstellen van scheuren in de sluisdeuren, conserveringen vernieuwen, nivelleerschuiven reviseren en alle camera’s en geluidsvoorzieningen vervangen.

Aanpak storingen

Bij de selectie van een aannemer op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft Rijkswaterstaat vooral gekeken naar de manier waarop de kandidaten storingen wilden voorkomen en afhandelen. Ook de voorgestelde aanpak om het aantal stremmingen te beperken door bijvoorbeeld werkzaamheden te combineren telde zwaar mee. Behalve VIVO Weurt & Heumen waren er nog drie andere inschrijvers.

De sluizen Weurt en Heumen in de provincie Gelderland bevinden zich aan de uiteinden van het Maas-Waalkanaal. Sluiscomplex Heumen verbindt het kanaal met de Maas. Dit complex bestaat uit een schutsluis (1927) en een keersluis (2013). Het sluiscomplex Weurt verbindt het kanaal met de Waal. Het complex bestaat uit twee schutsluizen: een oostsluis (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westsluis (1975).

Onderhoudsprogramma

Begin dit jaar startte Rijkswaterstaat met een groot onderhoudsprogramma aan beide sluizen, omdat een aantal onderdelen het einde van de technische levensduur had bereikt. Het ging onder meer om het opknappen van de sluisdeuren, vervangen van de slijtlagen van de hefbruggen en herstellen van schades aan remming- en geleidewerken. Die werkzaamheden moeten begin 2023 afgerond zijn.

Foto: Rijkswaterstaat, sluis Weurt

Auteur: Redactie Infrasite