Start werkzaamheden onderzijde Scharbergbrug Elsloo

Rijkswaterstaat start vanaf vandaag met groot onderhoud aan de onderzijde van de Scharbergbrug bij Elsloo in de A76. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

Het wegverkeer en de scheepvaart ondervinden naar verwachting nauwelijks hinder. De Scharbergbrug ligt op de grens van België en Nederland, in de A76, over de Maas en het Julianakanaal.

Afrondende onderhoudswerkzaamheden

Om de levensduur van de Scharbergbrug te verlengen, heeft Rijkswaterstaat in 2011 op de A76 het stalen brugdek voorzien van een laag HoogSterkteBeton. Daarnaast zijn de stalen constructies aan de bovenzijde van de brug versterkt en voorzien van een nieuwe verflaag. Nu wordt de onderzijde van de brug grootschalig opgeknapt. Schades aan de brug en aan de pilaren worden hersteld en de onderzijde krijgt een nieuwe verflaag. Na afronding van de werkzaamheden is de technische levensduur van de onderzijde van de brug verlengd met zo’n 20 jaar en is nog maar in beperkte mate jaarlijks onderhoud nodig.

Gefaseerde aanpak

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd over een lengte van ongeveer 310 meter. De werkzaamheden vinden plaats in een aantal fases. Als eerste is de Belgische zijde van de brug aan de beurt. Het werk schuift daarna in vijf fases op richting Nederland.

Hinder

Rijkswaterstaat streeft ernaar om de werkzaamheden met zo weinig mogelijk hinder voor weggebruikers, scheepvaart en omwonenden uit te voeren. Het verkeer op de A76 en op de lokale wegen zal nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden. Er is alleen een rijstrookversmalling op de A76 nodig gedurende een week in 2015 (naar verwachting in juni). Voor het scheepvaartverkeer gelden geen beperkingen. Er komen afschermende maatregelen om eventuele hinder voor omwonenden te beperken.

Project Renovatie Bruggen

De Scharbergbrug bij Elsloo is één van de 14 stalen bruggen die Rijkswaterstaat renoveert in het kader van het project Renovatie Bruggen. Het gaat om bruggen die in de jaren ’70 zijn gebouwd die destijds niet berekend waren op het vrachtverkeer dat door de jaren heen steeds meer en steeds zwaarder is geworden. De renovatie zorgt ervoor dat de bruggen weer jaren mee kunnen en er minder onderhoud nodig is. Zo is onlangs de Boogbrug bij Beek in de A2 geheel gerenoveerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat