Renovatie Cosijnbrug loopt enkele weken uit

Nieuwegein – De renovatie van de Cosijnbrug in Oudewater loopt enkele weken uit en is naar verwachting eind april gereed. Oorzaak van de uitloop is het onverwacht aantreffenvan oude funderingresten, waardoor de werkzaamheden aan de nieuwe fundering meer tijd kostten. Rijkswaterstaat treft maatregelen om de extra hinder te beperken.

Vaarweg open op 1 april

Vanaf 1 april komt er handmatige bediening op de noodbrug voor fietsers en voetgangers. Dat betekent dat het vaarseizoen op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gewoon op 1 april van start kan gaan. Wel komt er, naar verwachting vanaf 8 april, nog een stremming van enkele dagen als de Cosijnbrug zelf wordt teruggehangen en aangesloten. Ook zal er af en toe een beperkte wachttijd voor schippers zijn.

Brug in gebruik op 25 april

Om de gevolgen voor het landverkeer, de middenstand en de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, neemt Rijkswaterstaat de teruggeplaatste brug zo snel mogelijk in gebruik, naar verwachting op 25 april. Besloten is om de brug dan alvast met handbediening open te stellen. Vanaf dat moment is de omleidingroute niet meer nodig. Het aansluiten en testen van de geheel nieuwe bedieningsinstallatie loopt nog door tot half mei. Deze afrondende werkzaamheden geven weinig tot geen hinder.

Werkzaamheden

De renovatie is op 1 november 2007 gestart en zou op 1 april 2008 gereed zijn. Het gaat om renovatie van zowel de brug zelf als de landhoofden (betonwerk) en om het aanbrengen van een nieuwe fundering. Tijdens het werk zijn er in de grond oude funderingsresten van vroeger metselwerk aangetroffen die in de weg zaten. Om het werk verder te kunnen uitvoeren moesten deze resten worden verwijderd. Het doorboren van dergelijk materiaal kost extra tijd, met vertraging als gevolg. Een en ander betekent dat de renovatie niet op 1 april gereed is. Tussen 1 april en eind april moet er nog metselwerk aan de kademuren gebeuren, worden de remmingwerken (stootpalen) vervangen, vindt het terugplaatsen en aansluiten van de brug plaats en voert de aannemer het laatste bestratingwerk uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht