Campagne Veilig Graven

Kans op graafschade aan kabels en leidingen iets groter geworden

Afbeelding uit video ‘Graven met een graafmachine’, campagne Veilig Graven

De kans op schade aan kabels en leidingen door graafwerkzaamheden is in 2020 licht toegenomen. De inspanningen om hier verandering in te brengen hebben wel gezorgd dat de situatie niet erger is geworden, maar van een trendbreuk is nog geen sprake. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Telecom.

Die cijfers laten zien dat het aantal graafbewegingen vorig jaar met 7 procent steeg en het aantal schades als gevolg van die werkzaamheden met 10 procent, tot zo’n 45.000. De kans op graafschade is dus licht gestegen, terwijl de graafketen via het Kabel en Leiding Overleg (KLO) juist al enkele jaren bezig is om die trend te keren. Dat heeft dus nog niet tot het gewenste effect geleid, al denkt toezichthouder Agentschap Telecom dat door die inspanningen de kans op graafschade wel is gestabiliseerd.

Code niet verankerd in praktijk

De graafketen is er wel in geslaagd om tot een norm te komen voor de inrichting van een zorgvuldig graafproces. Deze CROW500 is sinds 1 januari 2017 van kracht. Maar Agentschap Telecom stelt op basis van de nieuwste cijfers ook dat het nog niet voldoende is gelukt om in dit kader in de praktijk door te voeren. En de toezichthouder verwacht wel dat de norm op 1 januari 2022, dus over zes maanden, stevig in de sector is verankerd. Mede door de energietransitie en de uitrol van 5G zal er de komende jaren alleen maar meer gegraven worden.

Snel in overleg

Het gewenste resultaat is dus nog niet bereikt en vanwege de energietransitie, de overgang naar het 5G-netwerk en de verdere aanleg van glasvezelnetwerken zal er de komende jaren alleen maar meer gegraven worden. Agentschap Telecom wil daarom snel met de graafsector in overleg om te kijken wat er beter kan. Daarbij gaat het volgens de toezichthouder niet om de schuldvraag, maar om te komen tot een optimale taak- en rolverdeling om dit maatschappelijke probleem op te lossen, aldus het agentschap.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Kans op graafschade aan kabels en leidingen iets groter geworden | Infrasite
Campagne Veilig Graven

Kans op graafschade aan kabels en leidingen iets groter geworden

Afbeelding uit video ‘Graven met een graafmachine’, campagne Veilig Graven

De kans op schade aan kabels en leidingen door graafwerkzaamheden is in 2020 licht toegenomen. De inspanningen om hier verandering in te brengen hebben wel gezorgd dat de situatie niet erger is geworden, maar van een trendbreuk is nog geen sprake. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Telecom.

Die cijfers laten zien dat het aantal graafbewegingen vorig jaar met 7 procent steeg en het aantal schades als gevolg van die werkzaamheden met 10 procent, tot zo’n 45.000. De kans op graafschade is dus licht gestegen, terwijl de graafketen via het Kabel en Leiding Overleg (KLO) juist al enkele jaren bezig is om die trend te keren. Dat heeft dus nog niet tot het gewenste effect geleid, al denkt toezichthouder Agentschap Telecom dat door die inspanningen de kans op graafschade wel is gestabiliseerd.

Code niet verankerd in praktijk

De graafketen is er wel in geslaagd om tot een norm te komen voor de inrichting van een zorgvuldig graafproces. Deze CROW500 is sinds 1 januari 2017 van kracht. Maar Agentschap Telecom stelt op basis van de nieuwste cijfers ook dat het nog niet voldoende is gelukt om in dit kader in de praktijk door te voeren. En de toezichthouder verwacht wel dat de norm op 1 januari 2022, dus over zes maanden, stevig in de sector is verankerd. Mede door de energietransitie en de uitrol van 5G zal er de komende jaren alleen maar meer gegraven worden.

Snel in overleg

Het gewenste resultaat is dus nog niet bereikt en vanwege de energietransitie, de overgang naar het 5G-netwerk en de verdere aanleg van glasvezelnetwerken zal er de komende jaren alleen maar meer gegraven worden. Agentschap Telecom wil daarom snel met de graafsector in overleg om te kijken wat er beter kan. Daarbij gaat het volgens de toezichthouder niet om de schuldvraag, maar om te komen tot een optimale taak- en rolverdeling om dit maatschappelijke probleem op te lossen, aldus het agentschap.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam