Mutaties bestuur en toezicht Dura Vermeer

Zoetermeer – Op de Algemene Aandeelhouders Vergadering van dinsdag 6 mei 2008 is de heer ir. R.P.C. Dielwart benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van bouwconcern Dura Vermeer Groep NV. In dezelfde vergadering is de heer J.M.A van der Lof MBA benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Dura Vermeer.

De heer Dielwart vervangt de heer ing. H.G.B. Spenkelink. De laatste treedt terug uit de Raad van Bestuur, maar zal tot en met 2009 voor Dura Vermeer actief blijven op het gebied van commercie, projectontwikkeling en coaching.

De heer Van der Lof is voorzitter van de Raad van Bestuur van TKH Group NV (Twentsche Kabel Holding). In de Raad van Commissarissen neemt de heer Van der Lof de plaats in van de heer drs. J.M. de Jong, die niet herkiesbaar is.

Per 6 mei 2008 ziet de samenstelling van het bestuur en toezicht van Dura Vermeer Groep er als volgt uit:

Raad van Bestuur

* ing. D. van Well, voorzitter

* ir. R.P.C. Dielwart

* drs. J. Dura MRE

* ing. A. Vermeer

* ir. B.J. Wierenga

Raad van Commissarissen

* Drs. C.J. van den Driest, voorzitter

* H. Hofmeijer, vice-voorzitter

* Ir. M.E.E. Enthoven

* Drs. P.C. Klaver

* J.M.A van der Lof MBA

* M.W. van Sluis RA

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV