Verjonging top Movares

Utrecht – De top van advies- en ingenieursbureau Movares wordt verjongd. Wim Jol en Gerrit Disberg leggen met ingang van deze maand om leeftijdsredenen hun functie neer. Wim Jol is voorzitter en Gerrit Disberg is lid van de Raad van Bestuur van de Movares Group B.V. Zij worden opgevolgd door de directie van Movares Nederland B.V., Johan van de Elzen, Klaas Strijbis en Pieter de Roos.

Wim Jol en Gerrit Disberg hebben in de 17 jaar dat ze leiding hebben gegeven aan Movares en de voorlopers ervan, het bedrijf ontwikkeld van een onderdeel van NS tot een zelfstandig advies- en ingenieursbureau waarin medewerkers een 74% meerderheidsbelang hebben en nieuwe markten zoals de wegen-, water- en energiemarkt worden betreden.

In juni 1990 werd een deel van de toenmalige NS-Dienst van Infrastructuur verbijzonderd tot het NS Ingenieursbureau. Met 730 mensen begonnen Wim Jol als directeur en Gerrit Disberg als sectorhoofd te werken aan een meer marktgericht ingenieursbureau. In 1995 werd het NS Ingenieursbureau een zelfstandig bedrijf en omgedoopt tot Holland Railconsult. Dit markeerde de omslag van een budget- naar een resultaatgestuurde organisatie. Alle aandelen waren echter nog steeds in handen van NS. In 2001 werd Holland Railconsult door NS verkocht. In een eerste management buy-out kwam 26% van de aandelen in handen van directie en medewerkers, de rest werd overgenomen door NPM Capital en ABN Amro. In 2004 gaven deze venture capitalists aan hun belang in het bedrijf te willen verkopen. Dit leidde tot een secondary buy-out begin 2006 waarbij het bedrijf voor 74% in handen kwam van directie en personeel. Van Lanschot financierde deze buy-out en kocht de overige 26%.

Vanaf de eeuwwisseling werd Holland Railconsult in toenemende mate actief in het buitenland. Zo is het bedrijf op dit moment een van de belangrijkste spelers op de Poolse railmarkt. In Nederland bleef rail weliswaar de voornaamste markt, maar daarnaast werden nieuwe markten betreden zoals de wegen-, water- en energiemarkt. Deze scopeverbreding kwam in 2006 tot uiting in de naamsverandering van Holland Railconsult naar het huidige Movares.

Op dit moment werken er ruim 1300 mensen bij het bedrijf. De omzet in 2006 bedroeg € 142 miljoen.

Movares, vanaf 1 mei 2006 de nieuwe naam voor Holland Railconsult, is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares