Dubbelrol waterschappen getoetst

Den Haag – Er bestaat een solide basis voor vergunningverlening en handhaving bij waterschappen voor hun eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Dat meldt de Inspectie Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van een onderzoek bij waterschappen die op ‘eigen water’ lozen. Verbeterpunten zijn er wel.

Zo is de tijdige actualisering van vergunningen aan bijvoorbeeld nieuwe beleidsregels en technische ontwikkelingen een aandachtspunt. De waterkwaliteitseffecten moeten een grotere rol spelen bij de vergunningverlening voor lozingen op het oppervlaktewater. Daarnaast beveelt de inspectie onder meer toezichtplannen met duidelijke nalevingdoelen en een onafhankelijke portefeuillehouder Handhaving in het waterschapsbestuur aan.

Het waterschapsbestuur is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor RWZI’s in veel gevallen zowel vergunninghouder als toezichthouder. De inspectie voert het toezicht op de waterschappen uit. Voor dit onderzoek zijn zes waterschappen bezocht. Van de twintig niet onderzochte waterschappen reageerden er zeventien op het rapport. In zijn algemeenheid herkenden deze waterschappen zich in het door de inspectie geschetste beeld.

U kunt het ‘Koepelrapport Voorbeeldig geloosd’ lezen op www.ivw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)