IPO en VNG: ondersteunende rol EU voor bodem

Den Haag – IPO en VNG hebben 22 januari 2007 een ‘position paper’ aangeboden aan het Europarlement en aan staatssecretaris Van Geel over de bodembescherming.

Op 22 september 2006 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd voor een thematische bodemstrategie en voor een kaderrichtlijn bodembescherming. IPO en VNG delen de zorg van de Europese Commissie over de bodemdegradatie in Europa. Zij vinden echter dat bodem maar een beperkt aantal grensoverschrijdende aspecten kent.

De rol van de Europese Unie zou zich daarom moeten beperken tot een ondersteunende en stimulerende rol. De decentrale overheden geven de voorkeur aan een minder sterk Europese uitvoeringsinstrument dan een richtlijn. Als er toch een richtlijn komt, dan zou die flexibel moeten zijn en geen kwantitatieve normen dienen te bevatten.

Over het gezamenlijke standpunt van IPO en VNG is een uitgebreid Position Paper en een korte samenvatting (flyer) gemaakt. Deze zijn 22 januari 2007 aangeboden aan het Europarlement, aan staatssecretaris Van Geel, en aan de rapporteurs van het Europarlement voor de strategie (Prodi uit Italie) en de richtlijn (mw Gutiérrez uit Spanje). De position paper is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, de flyer in het Nederlands, Engels, Italiaans en Spaans. Position paper en flyer zijn beschikbaar via www.ipo.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)