Oranjewoud: Handreiking saldering luchtkwaliteit VROM

Heerenveen – Onder het motto ‘Beter kan best, Per Saldo Beter’ gaat Oranjewoud in opdracht van het Ministerie van VROM een Handreiking opstellen voor het toepassen van saldering voor het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Salderen geeft meer mogelijkheden om ruimtelijke plannen uit te voeren in gebieden waar te veel fijn stof en/of stikstofdioxide in de lucht voorkomt.

Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen decennia spectaculair is verbeterd, haalt Nederland de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide niet. Hierdoor ligt een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen stil. In zijn strijd om de luchtkwaliteit te verbeteren heeft het Kabinet in het Besluit Luchtkwaliteit de mogelijkheid opgenomen tot saldering.

Fijn stof
Salderen geeft meer mogelijkheden om ruimtelijke plannen uit te voeren in gebieden waar te veel fijn stof en/of stikstofdioxide in de lucht voorkomt. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit lokaal iets kunnen verslechteren, maar in een groter verband juist verbeteren.

Bij de praktische uitwerking van het instrument rijzen bij veel overheden echter verschillende vragen op. Om meer houvast te geven bij het toepassen van salderen heeft het ministerie van VROM besloten hiervoor een handreiking op te stellen.

Saldering als ordeningsinstrument
De handreiking geeft op een toegankelijke en praktische manier aan hoe het instrument doorwerkt in het gebruik van ruimte én hoe het gebruik van ruimte doorwerkt op de saldering. Hierdoor ontstaat er volgens Oranjewoud een ruimere toepassingmogelijkheid voor saldering.

Door het instrument in ruimtelijke ordening toe te passen, kan ook een betere ordening plaatsvinden. Deze benadering betekent meteen ook dat de houdbaarheid van de Handreiking verder gaat dan de verschijning van de Wet Luchtkwaliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.