VN-conferentie over watermanagement bij CBS

Voorburg – Van 22 tot en met 24 mei 2006 organiseren de Verenigde Naties (VN) en het CBS een internationale conferentie over de waterrekeningen. Deze vormen een nieuw statistisch informatiesysteem dat gegevens over economie en milieu op het gebied van water in één geïntegreerd stelsel onderbrengt. De waterrekeningen bieden tal van mogelijkheden voor beleidsanalyses. Gezien het belang van het beschikken over voldoende en schoon water staat de conferentie internationaal sterk in de belangstelling.

Het doel van de conferentie om de verdere ontwikkeling van het systeem van waterrekeningen te promoten en om beleidsmakers meer bekend te maken met de mogelijkheden van dit informatiesysteem. Tijdens de conferentie zal het door de VN ontwikkelde Handbook on Integrated Environmental and Economic Accounting for Water Resources officieel worden gepresenteerd. De titel van de VN-conferentie is ‘User-producer dialogue Water Accounting – A Tool for Integrated Water Resource Management?‘.