Staatssecretaris Schultz van Haegen bezoekt China

Den Haag – Van 15 tot 21 mei 2006 brengt een delegatie onder leiding van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen een werkbezoek aan China. Zij bezoekt onder meer de steden Beijing, Nanjing en Shanghai. Doel van dit bezoek is het versterken van de Nederlandse watersamenwerking met China. Het accent ligt hierbij op het Water Innovation Seminar in Shanghai (18 en 19 mei), waar wordt gesproken over de vernieuwing van de watersector in China. China heeft regelmatig te kampen met omvangrijke overstromingen. Door de snelle economische ontwikkeling vormen ook waterschaarste en -vervuiling in toenemende mate grote problemen.

Op het seminar, dat Nederland samen met China organiseert, zijn ongeveer 25 Nederlandse bedrijven en kennisinstituten uit de watersector vertegenwoordigd. Van Chinese kant zullen vertegenwoordigers van de overheid aanwezig zijn, samen met de riviercommissies, kennisinstituten, universiteiten en lokale industrieën. China heeft aangegeven het seminar te willen aangrijpen om de Chinese watersector nader kennis te laten maken met de Nederlandse ervaring en praktijk in het waterbeheer. Dit contact moet dienen als voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen in China. Verkeer en Waterstaat heeft een langlopende samenwerkingsrelatie met China op het gebied van waterbeheer. Het seminar in Shanghai biedt het Nederlandse bedrijfsleven een unieke gelegenheid om zich in China te presenteren en te profileren. Contacten met de Chinese counterparts worden hier verbreed en verdiept.

Staatssecretaris Schultz van Haegen brengt voorafgaand aan Shanghai een bezoek aan Beijing en Nanjing waar met verschillende ministeries en overheidsinstanties over waterbeheer, luchtvaart en de baggersector zal worden gesproken. Daarnaast bezoekt staatssecretaris Schultz van Haegen het Tai Hu meer (nabij Shanghai), waar een meetplatform wordt onthuld. Hier kan Verkeer en Waterstaat de mogelijke toekomstige effecten van klimaatverandering op de golfbewegingen van het IJsselmeer in een praktijksituatie meten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat