Koningin opent Natuurbrug Zanderij Crailoo

Crailoo – Op woensdag 3 mei opent Hare Majesteit de Koningin de langste natuurbrug ter wereld: Natuurbrug Zanderij Crailoo.

Natuurbrug Zanderij Crailoo is 800 meter lang en overbrugt een van de grootste barrières tussen de natuurgebieden in het Gooi: de provinciale Naarderweg, de spoorlijn Hilversum-Bussum, het NS-bedrijventerrein en Sportpark Crailoo. De natuurgebieden van de Vechtstreek, de ’s Gravelandse buitenplaatsen en het Spanderswoud worden zo verbonden met de heidevelden van het Gooi en de natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug.

De Heuvelrug behoort met ca. 20.000 ha. tot de grootste aaneengesloten natuurgebieden van ons land.
Door de voortdurende bebouwing en de aanleg van spoor- en autowegen zijn de natuurgebieden steeds vaker van elkaar gescheiden. Het voortbestaan van planten en dieren wordt door deze versnippering bedreigd. Door de geïsoleerde gebieden met elkaar te verbinden krijgen planten en dieren nieuwe levenskansen. Natuurbrug Zanderij Crailoo is onderdeel van ‘’Heel de Heuvelrug’’ (1999), een visie over de noodzaak van herstel van samenhang binnen de gehele Heuvelrug.

Andere ecoducten hebben aangetoond dat dieren de verbindingswegen snel weten te vinden en dat ze gebruik maken van de vergroting van hun leefomgeving. Ook planten krijgen door betere uitwisselingsmogelijkheden meer kans om zich te verspreiden. Zaden worden vaak via de vacht en het maagdarmkanaal van dieren verspreid.
Naast flora en fauna heeft Natuurbrug Zanderij Crailoo ook een recreatieve waarde. De brug is voorzien van een fiets-/wandelpad en een ruiterpad.

De aanleg van de natuurbrug, op initiatief van het Goois Natuurreservaat, is gestart in oktober 2002. De kosten, die met dit project gemoeid zijn, bedragen 14,75 miljoen euro. De aanleg is mogelijk dankzij de inhoudelijke en financiële bijdragen van onder meer Provincie Noord Holland, Nationale Postcode Loterij, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, ProRail, VSB fonds, Europese Unie, Stichting Steun Goois Natuurreservaat, NS vastgoed, Voestalpine Railpro bv en Gemeente Hilversum.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectorganisatie Natuurbrug Crailoo