Peijs start pilots betere samenwerking infraprojecten

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 24 april 2006 het boek ‘Krachtenfusie in de inrichting van Nederland, Fysica van Samenwerking II’, in ontvangst genomen. Het boek is geschreven en samengesteld door medewerkers van Rijkswaterstaat. Het boek stelt dat burgers en bedrijven van A tot Z bij infrastructurele projecten betrokken moeten worden. Hiermee kunnen niet alleen meer goede ideeën worden aangedragen, maar ook draagvlak gecreëerd en tijdswinst behaald. Minister Peijs gaat twee pilots starten om alle adviezen uit het boek in de praktijk te brengen. De pilots worden gehouden bij het Noordvleugelprogramma en Ruimte voor de Rivier.

Het boek presenteert een programma gericht op een meer efficiënte en effectieve aanpak van plan- en besluitvormingsprocessen van infrastructuurprojecten. Het introduceert een praktisch instrument dat ervoor zorgt dat de samenwerking tussen burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven (de 4B’s) goed verloopt. Deze vernieuwde aanpak is een resultaat van vijftien jaar onderzoek door Rijkswaterstaat met externe partijen zoals universiteiten, andere ministeries, bedrijfsleven, adviesbureaus en maatschappelijke organisaties (ANWB en Natuurmonumenten). De boekschrijvers willen dat er niet meer controle en regels worden ingevoerd, moet juist beter wordt samengewerkt.

De nieuwe aanpak voorkomt extreme publieke ontwikkelkosten van nieuwe projecten en verzekert de maatschappelijke effectiviteit van die projecten, conform de wens van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten onder leiding van kamerlid Duivesteijn.

Met het boek presenteren de tachtig auteurs zich als een groep die nieuwe kansen en mogelijkheden beschrijven en methoden aanreiken om deze te realiseren. Daarmee is een uniek netwerk beschikbaar dat kan helpen om in de komende jaren beter samen te werken aan infrastructuurprojecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat