Boek over uniek bouwcontract

Barendrecht – Woensdag 26 oktober 2005 overhandigde Patrick Buck, directeur realisatie Betuweroute, het eerste exemplaar van het boek ‘No guts, No story’ aan Directeur-Generaal Bert Keijts van Rijkswaterstaat. Het boek schetst de ervaringen die bij de bouw van de Betuweroute opgedaan zijn met een in de Nederlandse bouwwereld nog niet eerder toegepaste contractvorm: een alliantie tussen opdrachtgever en aannemer. De overhandiging vond plaats tijdens het Elseviercongres ‘Contractvorming in de bouw’. Het congres werd gehouden in het WTC te Rotterdam.

De Waardse alliantie is met een positief financieel resultaat van 25 miljoen euro, een groot succes geworden. De bouw van dit stuk Betuweroute is bovendien volgens planning opgeleverd. Kenmerkend verschil tussen de Waardse alliantie en de gebruikelijke contractvormen is, dat traditionele rollenpatronen doorbroken zijn. In plaats van elkaars opponenten werden opdrachtgever en aannemer bondgenoten. Gezamenlijk werden optimalisaties in het ontwerp gezocht en werden risico’s gedeeld. Het was profijtelijk om op zoek te gaan naar minderwerk in plaats van naar meerwerk. Dat zorgde voor een andere cultuur, die onder meer het zoeken naar creatieve oplossingen en verbeteringen stimuleerde.

De uitgave ‘No guts, No story’ beschrijft het verhaal van de Waardse Alliantie en de ervaringen die de projectorganisatie Betuweroute heeft opgedaan met het alliantiecontract. Het boek is bedoeld om deze te delen met de bouwwereld in Nederland. Als opdrachtgever van de Betuweroute en als de grootste opdrachtgever in de Nederlandse bouwwereld, krijgt Bert Keijts, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, het eerste exemplaar.

De Waardse Alliantie is een samenwerking tussen de projectorganisatie Betuweroute van ProRail en de aannemerscombinatie HBSC (Heijmans, Boskalis, Strukton en het Belgische CFE). Het contract bestaat uit de bouw van het stuk Betuweroute in de Hoeksewaard tussen Sliedrecht en Gorinchem.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute