RIVM beoordeling Nationaal Luchtkwaliteitsplan

Den Haag – Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen decennia sterk is verbeterd, worden de Europese normen niet overal gehaald. Het Nationaal Luchtkwaliteitsplan van het Kabinet lost dit niet op. Dat komt deels door het Europese karakter van de problematiek. Toch zal Nederland –vanwege de hoge bevolkingsdichtheid– ook eigen extra inspanningen moeten plegen om een gelijk beschermingsniveau voor alle burgers te realiseren.

U kunt het rapport Beoordeling van het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004 downloaden van www.rivm.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RIVM