Fusie Waterschappen in Zuid-Holland van kracht

Den Haag – Op 1 januari 2005 is de fusie van de waterschappen in Zuid-Holland een feit. Twaalf waterschappen die Zuid-Holland telde, zijn er nu vijf. Dat zijn dan wel vijf grote waterschappen die berekend zijn op de toegenomen eisen die het waterbeheer in onze waterrijke en laag gelegen provincie stelt.

In 2003 hebben Provinciale Staten besloten om het aantal waterschappen dat in Zuid-Holland werkzaam is sterk te verminderen. Aan dit besluit lag de overtuiging ten grondslag dat bundeling van krachten noodzakelijk is om het waterbeheer ook voor de toekomst veilig te stellen. De nieuwe waterschappen zijn belast met de zorg voor de waterkering, de zorg voor het op peil houden van het oppervlaktewater en de zorg voor de zuivering van afvalwater.

Op 1 januari 2005 zijn deze – deels nieuwe – waterschappen van start gegaan:

Hoogheemraadschap van Rijnland, ontstaan uit het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke (meer informatie op
www.rijnland.net).
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, ontstaan uit beide gelijknamige hoogheemraadschappen (meer informatie op
www.schielandendekrimpenerwaard.nl).
Waterschap Hollandse Delta, ontstaan uit de waterschappen Goeree-Overflakkee, Brielse Dijkring, Groote Waard, IJsselmonde en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (meer informatie op
www.waterschaphollandsedelta.nl).
Waterschap Rivierenland. Aan dit reeds bestaande Gelderse waterschap is o.m. het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden toegevoegd (meer informatie op
www.rivierenland.nl).
Hoogheemraadschap van Delfland. Dit waterschap blijft ongewijzigd voortbestaan (meer informatie op
www.hhdelfland.nl).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Fusie Waterschappen in Zuid-Holland van kracht | Infrasite

Fusie Waterschappen in Zuid-Holland van kracht

Den Haag – Op 1 januari 2005 is de fusie van de waterschappen in Zuid-Holland een feit. Twaalf waterschappen die Zuid-Holland telde, zijn er nu vijf. Dat zijn dan wel vijf grote waterschappen die berekend zijn op de toegenomen eisen die het waterbeheer in onze waterrijke en laag gelegen provincie stelt.

In 2003 hebben Provinciale Staten besloten om het aantal waterschappen dat in Zuid-Holland werkzaam is sterk te verminderen. Aan dit besluit lag de overtuiging ten grondslag dat bundeling van krachten noodzakelijk is om het waterbeheer ook voor de toekomst veilig te stellen. De nieuwe waterschappen zijn belast met de zorg voor de waterkering, de zorg voor het op peil houden van het oppervlaktewater en de zorg voor de zuivering van afvalwater.

Op 1 januari 2005 zijn deze – deels nieuwe – waterschappen van start gegaan:

Hoogheemraadschap van Rijnland, ontstaan uit het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke (meer informatie op
www.rijnland.net).
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, ontstaan uit beide gelijknamige hoogheemraadschappen (meer informatie op
www.schielandendekrimpenerwaard.nl).
Waterschap Hollandse Delta, ontstaan uit de waterschappen Goeree-Overflakkee, Brielse Dijkring, Groote Waard, IJsselmonde en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (meer informatie op
www.waterschaphollandsedelta.nl).
Waterschap Rivierenland. Aan dit reeds bestaande Gelderse waterschap is o.m. het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden toegevoegd (meer informatie op
www.rivierenland.nl).
Hoogheemraadschap van Delfland. Dit waterschap blijft ongewijzigd voortbestaan (meer informatie op
www.hhdelfland.nl).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland