Benoeming voorzitter en leden VROM-raad

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met de benoeming van mr. H.M. Meijdam tot voorzitter van de VROM-Raad. De benoeming gaat in op 1 januari 2005. De heer Meijdam (1961) is nu nog gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met in zijn portefeuille onder meer ruimtelijke ordening. Hij wordt per 1 januari 2005 burgemeester van Zaanstad. Hij is lid van de VVD.

Tegelijk met de benoeming van de heer Meijdam zijn ook twaalf nieuwe leden benoemd. Dat zijn (in alfabetische volgorde):
– prof. dr. P.J. Boelhouwer, wetenschappelijk directeur van het OTB in Delft;
– mevr. drs. C.F. van Dreven, directeur van een woningcorporatie te Schiedam;
– prof. dr. M.A. Hajer, hoogleraar Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam;
– mevr. dr. M.W. Hofkes, milieu-econoom aan de Universiteit van Amsterdam;
– prof.dr.ir. J.T. Mommaas, hoogleraar ‘leisure’-studies te Tilburg;
– ir. A. Reijndorp, zelfstandig adviseur op het terrein van stedelijk onderzoek;
– mr. H.C.F. Smeets, directievoorzitter Vesteda-groep;
– mevr. M.A.J. van der Tas, loco-burgemeester en wethouder te Apeldoorn;
– ir. S. Thijsen, voorzitter raad van bestuur Grontmij NV;
– mevr. drs. P.J.L. Verbugt, oud-Kamerlid en woordvoerder ruimtelijke ordening van de VVD-fractie;
– prof. mr. J.M. Verschuuren, hoogleraar Europees en internationaal milieurecht bij het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken in Tilburg en
– prof. dr. ir. C. Zoeteman, hoogleraar duurzaamheidsvraagstukken in Tilburg.
Twee leden zijn herbenoemd. Dat zijn mevr. drs. A. Rijckenberg, voormalig wethouder in Utrecht en prof.dr.P.P.Tordoir, hoogleraar Economische Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam.

De VROM-Raad is het belangrijkste onafhankelijke adviesorgaan van de minister van VROM. De raad adviseert de regering en het parlement over strategische keuzes voor de (middel)lange termijn. De adviezen gaan in op de hoofdlijnen van het beleid van de minister gericht op een duurzame kwaliteit van de leefomgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad