Overheid en transportbranche samen tegen criminaliteit

Den Haag – De overheid en de transportbranche trekken voortaan samen op om de criminaliteit
in de transportbranche te verminderen. Daartoe heeft staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken een convenant ondertekend samen met de organisaties EVO, Koninklijk Nederlands vervoer (KNV), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Nederland Distributieland (NDL), het Verbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W), Justitie, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vrachtwagens en ladingen worden steeds vaker gestolen; 53% van alle transportbedrijven heeft wel eens te maken met criminaliteit. De schade wordt geschat op 152 miljoen euro op jaarbasis. ‘Dit kan zo niet langer.’,
aldus Van Gennip, ‘Ik ben daarom blij dat de overheid en transportsector de handen in een hebben geslagen om dit probleem op te lossen.’ Het convenant vloeit voort uit het Actieplan ‘Veilig Ondernemen’ dat de ministeries van Economische Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VNO-NCW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars begin 2004 hebben ondertekend. Het Actieplan heeft
tot doel om de criminaliteit in de transportsector in 2008 met 25% te hebben verminderd. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de grootste problemen aan te pakken.

EZ en VenW brengen daarvoor eerst de criminaliteit in kaart: waar doen zich nu
de grootste problemen voor en welke maatregelen zijn nodig en uitvoerbaar. In
het convenant wordt al een aantal maatregelen aangekondigd. EZ gaat de zogenoemde Cell Broadcast techniek inzetten om chauffeurs in de omgeving van een delict snel te kunnen waarschuwen. Met die techniek is het mogelijk om een tekstbericht naar
alle mobiele telefoons in een bepaald gebied te sturen. In het voorjaar van 2005
zal een diefstal gesimuleerd worden om te kijken of de techniek werkt.

V&W gaat samen met vertegenwoordigers van de sector en beheerders van parkeerplaatsen
bekijken hoe parkeerplaatsen veiliger gemaakt kunnen worden. Te denken valt aan maatregelen als toezicht op parkeerplaatsen, maar ook het verminderen van begroeiing,
training van chauffeurs om criminaliteit te voorkomen, betere sloten op de voertuigen, snelle actie als er een melding van criminaliteit binnenkomt en beveiliging van parkeerplaatsen zelf.
Om de kennis over criminaliteit in de wegtransportsector te bevorderen en de
preventie daarvan gaat de EVO in 2005 voor de EVO-Hogeschool een opleidingsmodule criminaliteitspreventie ontwikkelen. TLN en KNV ontwikkelen daarnaast in samenwerking met de Vakopleiding Transport en Logistiek een opleiding criminaliteitsbeheersing, ook in 2005.

Het bedrijfsleven heeft in toenemende mate te maken met interne criminaliteit.
Daarom zullen TLN, EVO en KNV een modelprocedure maken voor de werving en selectie van personeel. Ook zullen zij in 2006 een lijst met ex-personeel betrokken bij criminele activiteiten voorleggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.
Na goedkeuring van het college kan deze waarschuwingslijst door de sector gebruikt worden bij de screening van nieuw personeel.

KNV, TLN, EVO, NDL en het Verbond van Verzekeraars gaan de zogenoemde ‘tracking and tracing’ systemen promoten binnen de sector. Tracking and tracing is een techniek
die op ieder moment de geografische positie van een voertuig kan achterhalen.
Hiermee kunnen gestolen ladingen en vrachtwagens doeltreffend achterhaald worden.
Daarvoor moeten de vrachtauto’s wel toegerust worden met deze techniek. Binnen de transportbranche wordt niet altijd aangifte gedaan van een strafbaar
feit, zoals diefstal of vernieling. Het Nederlands Politie Instituut zal samen
met de politiekorpsen en de transportbranche een checklist ontwikkelen om de frequentie
van aangifte te verhogen en om de kwaliteit van de opsporingsinformatie te verbeteren. De checklist moet eind 2005 klaar zijn.

Het Keurmerk Transport en Logistiek legt de basis voor een professionele bedrijfsvoering,
waardoor de marktpositie van het bedrijf verbeterd. Tot nu toe was in het Keurmerk
weinig aandacht voor criminaliteitspreventie. TLNÂ werkt aan de uitbreiding van
het Keurmerk door er een criminaliteitspreventieparagraaf aan toe te voegen. NDL zal in 2005 verkennend onderzoek naar één transportketen en met aanbevelingen
komen voor criminaliteitsreductie binnen deze keten. De resultaten worden mogelijk
verwerkt in de opleiding van EVO en TLN/KNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken