Norm vooraf vervaardigde betonelementen voertuigkering

Delft – Fabrikanten van betonproducten hebben nu meer houvast voor de ontwikkeling van voertuigkeringen. NEN, het centrum van normalisatie, heeft een Europees normontwerp hiervoor gepubliceerd. Het ontwerp behandelt de eisen en de minimumprestatie voor vooraf vervaardigde elementen voor voertuigkeringen.

Het normontwerp is getiteld NEN-EN 15021 “Vooraf vervaardigde betonproducten – Vooraf vervaardigde elementen voor voertuigkeringen”. Het ontwerp is opgesteld volgens de structuur van
NEN-EN 13369, de norm met algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten.
De producten moeten zijn gemaakt van versterkt beton en/of voorgespannen beton. Elementen van staalvezelbeton vallen niet onder deze norm.

Voor wie bedoeld?
Het genoemde normontwerp is van belang voor fabrikanten van betonproducten. Ook voor aannemers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers die deze producten willen toepassen is het belangrijk. Het ontwerp is ook zeer geschikt voor certificatie- en keuringsinstellingen op dit gebied.
Commentaar op het normontwerp kan tot 12 januari 2005 worden ingediend bij NEN-Bouw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN