Baggerspecie Brabant geschikt te maken als bouwstof

‘s-Hertogenbosch – Circa 45 procent van de vrijkomende baggerspecie in Brabant heeft geen bestemming. Deze hoeveelheid blijkt geschikt te zijn om eenvoudig te bewerken tot bouwstof. De bestaande capaciteit van de Brabantse verwerkingsinstallaties is bij lange na niet voldoende om deze te bewerken. Op de locaties van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Brabant is het veelal goed mogelijk vrijkomende baggerspecie te bewerken tot bouwstof. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant. Met het onderzoek wil de provincie de waterbeheerders ondersteunen bij realisatie van depots. Gedeputeerde Lambert Verheijen heeft hen opgeroepen deze permanente verwerkingsdepots te realiseren.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de afspraken die op rijksniveau zijn gemaakt door de gezamenlijke overheden om de waterbodemproblematiek structureel aan te pakken. Die afspraken zijn voor elke provincie toegespitst op de bestaande knelpunten. Voor de provincie Noord-Brabant komt naar voren dat circa 45 % van het aanbod van baggerspecie geen bestemming heeft. Dit is circa 200.000 m3 baggerspecie per jaar. Deze hoeveelheid blijkt geschikt te zijn om door middel van eenvoudige bewerkingstechnieken te bewerken tot bouwstof. Zandscheiding en rijping/landfarming komen als veelbelovend naar voren als bewerking.

Onderzoek
De capaciteit van de in Brabant operationele baggerbewerkingsinrichtingen is echter bij lange na niet voldoende om deze vrijkomende baggerspecie te bewerken. Om deze reden heeft de provincie Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd als ondersteuning van de waterbeheerders bij het realiseren van bewerkingsinrichtingen. Uit het onderzoek blijkt dat deze toekomstige depots mogelijk gerealiseerd kunnen worden op de huidige operationele rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) die verspreid over geheel Brabant gelegen zijn.
Over het algemeen is er voldoende ruimte beschikbaar op het terrein van deze rwzi’s voor deze depots, zodat in planologisch opzicht geen problemen te verwachten zijn. Daarnaast zijn deze rwzi’s ook vaak gelegen in een landelijke omgeving, waardoor de geluid- en geurproblematiek in veel gevallen geen belemmering hoeft te geven. Bij plannen om een doorgangsdepot op een bestaande rwzi te realiseren, moet wel onderzocht worden of deze uitbreiding past binnen de geldende milieuvergunning.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Baggerspecie Brabant geschikt te maken als bouwstof | Infrasite

Baggerspecie Brabant geschikt te maken als bouwstof

‘s-Hertogenbosch – Circa 45 procent van de vrijkomende baggerspecie in Brabant heeft geen bestemming. Deze hoeveelheid blijkt geschikt te zijn om eenvoudig te bewerken tot bouwstof. De bestaande capaciteit van de Brabantse verwerkingsinstallaties is bij lange na niet voldoende om deze te bewerken. Op de locaties van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Brabant is het veelal goed mogelijk vrijkomende baggerspecie te bewerken tot bouwstof. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant. Met het onderzoek wil de provincie de waterbeheerders ondersteunen bij realisatie van depots. Gedeputeerde Lambert Verheijen heeft hen opgeroepen deze permanente verwerkingsdepots te realiseren.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de afspraken die op rijksniveau zijn gemaakt door de gezamenlijke overheden om de waterbodemproblematiek structureel aan te pakken. Die afspraken zijn voor elke provincie toegespitst op de bestaande knelpunten. Voor de provincie Noord-Brabant komt naar voren dat circa 45 % van het aanbod van baggerspecie geen bestemming heeft. Dit is circa 200.000 m3 baggerspecie per jaar. Deze hoeveelheid blijkt geschikt te zijn om door middel van eenvoudige bewerkingstechnieken te bewerken tot bouwstof. Zandscheiding en rijping/landfarming komen als veelbelovend naar voren als bewerking.

Onderzoek
De capaciteit van de in Brabant operationele baggerbewerkingsinrichtingen is echter bij lange na niet voldoende om deze vrijkomende baggerspecie te bewerken. Om deze reden heeft de provincie Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd als ondersteuning van de waterbeheerders bij het realiseren van bewerkingsinrichtingen. Uit het onderzoek blijkt dat deze toekomstige depots mogelijk gerealiseerd kunnen worden op de huidige operationele rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) die verspreid over geheel Brabant gelegen zijn.
Over het algemeen is er voldoende ruimte beschikbaar op het terrein van deze rwzi’s voor deze depots, zodat in planologisch opzicht geen problemen te verwachten zijn. Daarnaast zijn deze rwzi’s ook vaak gelegen in een landelijke omgeving, waardoor de geluid- en geurproblematiek in veel gevallen geen belemmering hoeft te geven. Bij plannen om een doorgangsdepot op een bestaande rwzi te realiseren, moet wel onderzocht worden of deze uitbreiding past binnen de geldende milieuvergunning.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant